Hud

Sura Hud (Arapski سورة هود, Suretun Hud) jest 11. sura svete islamske knjige Kur’ana. Ima 123 ajeta i ubraja se u mekanske sure jer je objavljena u Meki. Jedna je od 29 sura koje počinju sa karakterističnim početkom, odnosno odvojenim

Yusuf

Sura Jusuf (arapski: سورة يوسف, Suretun Jusuf) jest 12. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 111 ajeta i objavljena je u Meki što znači da se ubraja u mekanske sure.

Ar–Ra’d

Sura Ar-Ra’d (Arapski: سورة الرعد, Suretu ar-Ra’d; bosanski: Grom) jest trinaesta sura svete islamske knjige Kur’ana. Sastoji se od 43 ajeta i ubraja se u medinske sure.

Ibrahim

Sura Ibrahim (Arapski: سورة إبراهيم; Suretu Ibrahim) jest 14. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sastoji se od 52 ajeta i ubraja se u mekanske sure, sure objavljene u Mekki. Sura je nazvana prema Poslaniku Ibrahimu. Osim Ibrahima, u suri se

Al–Higr

Sura El-Hidžr (arapski سورة الحجر, Sūretul Hidžr; bosanski: Kamena zemlja) jest petnaesta sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 99. ajeta i ubraja se u mekanske sure (sure objavljene u Meki). Objavljena je posljednjem Božijem Poslaniku Muhamedu s.a.w.s, ubrzo nakon dvanaeste

An–Nahl

Sura En-Nahl (arapski سورة النحل, bosanski: Pčele) jest šesnaesta sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 128. ajeta i ubraja se u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki). Jedna je od četiri sura koje su nazvane prema nekoj od

Al–Isra’

Sura El-Isra (arapski: سورة الإسراء, bosanski: Noćno putovanje) je sedamnaesta sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 111. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki).

Al–Kahf

Sura El-Kehf (arapski: سورة الكهف) osamnaesta je sura Kur’ana. Ima 110. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki).

Maryam

Sura Merjem (arapski: سورة مريم) je devetnaesta sura svete muslimanske knjige Kur’ana. Sadrži 98 ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki). Sura je nazvana po Merjemi r.a. majci pretposljednjeg poslanika Isaa a.s.

Ta ha

Sura Ta-Ha (arapski: سورة الكهف) je dvadeseta sura svete muslimanske knjige Kur’ana. Ima 135. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki). Jedna je od 29 sura koje počinju sa karakterističnim početkom, odnosno odvojenim harfovima. Na