Al–Kahf

Sura El-Kehf (arapski: سورة الكهف) osamnaesta je sura Kur’ana. Ima 110. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki).