Lična karta džamata

Džemat: Vukovije Donje

Imam: Enes ef. Habibović

Mujezin: h. Osman Herić

Predsjednik džematskog odbora: Sulejman Herić

Blagajnik: Nijaz Dukić

Prva džamija: 1874. godine

Sadašnja džamija: 2003. godine

Broj stanovnika: 3000 +

Broj domaćinstava:

Broj članova: 1300+

Mektebi: Centralni mketeb, Mekteb Zenuni, Mekteb Hodžić Brdo, Mekteb Merjem

Mezarja: Centralno mezarje, Mezarje Jukanovići, Mezarje Hodžići, Mezarje Kosa