Lična karta džamata

  Džemat: Vukovije Donje

  Imam: Enes ef. Habibović

  Mujezin: h. Osman Herić

  Predsjednik džematskog odbora: Sulejman Herić

  Blagajnik: Nijaz Dukić

  Prva džamija: 1874. godine

  Sadšnja džamija: 2003. godine

  Broj stanovnika: 3000 +

  Broj domaćinstava:

  Broj članova: 1313

  Mektebi: Centralni mketeb, Mekteb Zenuni, Mekteb Hodžić Brdo, Mekteb Merjem

  Mezarja: Centralno mezarje, Mezarje Jukanovići, Mezarje Hodžići, Mezarje Kosa