Džemat Vukovije Donje

TRENUTNI IMAM: Enes-ef. Habibović

MUJEZIN DŽEMATA: h. Osman Herić

MEKTEBI:

 • Mekteb-džamija
 • Zenuni
 • Hodžić Brdo

BROJ DOMAĆINSTAVA: 830

BROJ ČLANOVA: 1015

GODINA OSNIVANJA DŽEMATA: 1895.

DŽAMIJA (PERIOD IZGRADNJE): 1998-2003.

OTVARANJE DŽAMIJE: 30.08.2003. 

IMAMI KOJI SU RADILI U DŽEMATU:

 • Mehmed-ef. Mulahalilović
 • Omer-ef. Imamović
 • Mehmed ef. Habibović
 • Mujo-ef. Zulić
 • Huso-ef. Ramić
 • Rasim-ef. Hamidović
 • Himzo-ef. Užičanin
 • Jusuf-ef. Butković
 • Mevludin-ef. Hamidović