Ta ha

Sura Ta-Ha (arapski: سورة الكهف) je dvadeseta sura svete muslimanske knjige Kur’ana. Ima 135. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki).

Jedna je od 29 sura koje počinju sa karakterističnim početkom, odnosno odvojenim harfovima. Na početku sure se nalaze dva harfa Ta-Ha prema kojoj je sura i nazvana.