O džematu

Džemat Vukovije Donje

Vukovije se nalaze u tuzlanskom kraju. Vukovije su od vremena kada se prvi put spominju u historiji bile naseljeno mjesto. Porastom broja stanovnika i razvojem postale su džemat, kojem su osim mjesta Vukovije uvijek pripadali i Tojšići. Od popisa stanovništva 1895. godine, Vukovije su podijeljene na Donje i Gornje Vukovije.

Prva džamija na području džemata Donje Vukovije izgrađena je 1874 . godine. Bila je izgrađena od drvene građe dimenzija 8x7m, sa drvenom munarom (sa tavana). Ta džamija je funkcionisala i služila džematlijama Donjih Vukovija sve do kada je izgrađena nova džamija,1960. godine, od tvrdog materijala.

Dimenzije ove džamije su bile 8,5×9,5m sa dograđenom kamenom munarom visine 25m. Ova džamija je služila sve do 2003. godine kada je bilo proklanjavanje džamije. U sklopu nove džamije ostala je i munara stare džamije kao uspomena na neka prosla vremena.

U džematu Donje Vukovije služili su mnogi imami, ali najveći trag su ostavili Omer ef. Imamović i Mevludin ef. Hamidović. Mevludin ef. Hamidović je bio imam u džematu 18 godina, ali je 2012. godine nakon kraće bolesti preselio na ahiret.  07. 09.2012. godine u džematu Donje Vukovije održani su izbori za novog imama džemata, na kojim je izabran i postavljen za imama Enes ef. Habibović.

Kako nas naći?

Donje Vukovije nalaze se u zapadnom dijelu općine Kalesija. Smještene su sa obje strane magistralnog puta Kalesija – Živinice, a predstavljaju zapadnu granicu općine Kalesija prema općini Živinice. Sa sjeveroistočne i istočne strane graniče sa Vukovijama Gornjim, sa jugoistočne strane sa Jeginovim Lugom, sa južne strane sa rijekom Sprečom, a sa zapadne strane sa Gornjim Dubravama, općina Živinice.

Adresa:

Vukovije Donje

75265 Tojšići, Kalesija

Bosna i Hercegovina