Tekstovi

Propisi posta

Post mjeseca ramazana je jedan od temelja islama. Onaj ko ga bude postio zaslužit će ako Bog da veliku nagradu. Onaj ko ga bude bez opravdanja ostavio veliki je griješnik.


Čuvaj se slonova u ramazanu

Možda će te začuditi ovaj naslov, ali kad pročitaš priču koja stoji iz njega, čuđenje će nestati. Imam Malik je po običaju sjedio u Poslanikovoj džamiji u Medini, i prenosio


Šta napisati ispod smrtovnice objavljene na društvenim mrežama?

Piše: Nijaz Valjevčić Kada nam se desi da, dok listamo po društvenim mrežama, naletimo na vijest da je neko preselio na ahiret, u nama se javi želja i potreba da


Četiri glavne karakteristike islamske tradicije Bošnjaka

Piše: Ahmed Kulanić Prvo, islamska tradicija Bošnjaka je tradicija rutinizacije (navika) Sunneta (Sunnah – vjerovjesnička moralna i pravna norma) i Džemāʿata (ar. Džamāʿah – jedinstva muslimanske zajednice) u teološkom (vjerskom)


Sagledavanje činjenica pri sudu

Piše: Muamer ef. Kamerić U Časnome Kur’anu, u suri Al-A’raf – Bedemi,Uzvišeni Gospodar, iznosi događaje nakon stvaranja Adema a.s. pa kaže: “10. Mi smo vas na Zemlji smjestili i na


Stav šerijata o sihru

Piše: Prof. Amel H. ef. Habeš U ovom radu želim da predstavim čitalačkoj masi šta je to sihr, ajeti i hadisi koji spominju sihr. Da bi znali sa čime se


Da li kurbansko meso može biti nosilac virusa SARS Cov 2?

Piše: Prof. dr. Midhat Jašić Pitanje je imalo smisla jer su prošle sedmice potvrđeni nalazi na nekim domaćim životinjama (mačke) da su zaražene Corona virusom, jer je to i prepoznata


Islam i muzika (I dio)

Piše: mr. Esnaf Imamović Dragi čitaoče, Allah, dželle šanuhu, se smilovao meni i tebi, znaj da me je ponukalo da pišem o ovoj temi nerealno pisanje i odgovaranje nekih pojedinaca


Kakva je muzika dozvoljena u islamu?

Piše: prof. Jusuf Džafić Uvod Poznato je da je pitanje slušanja muzike sporno kod islamskih učenjaka (uleme). Neki to dozvoljavaju uz određene uvjete, dok drugi smatraju da je to zabranjeno


Nadnaravnost broja 19 u Kur’anu

Broj 19 se na jedan šifrirani način proteže kroz cijeli Kur’an. Ovaj broj, na koji je Allah dž.š. u 30. ajetu poglavlja Al-Muddaththir skrenuo pažnju, šifrirao se u pojedinim dijelovima