Tekstovi

1. savjet za uspješan bračni život: Ispravan izbor

Nekada davno rečeno je: „I čovjekov ispravan izbor pokazatelj je njegovog razuma i pameti.“ Kada neko od nas želi konzumirati neko posebno jelo, pita za najbolji restoran koji to poslužuje,


Želite li sakupljati med, nemojte udarati košnicu!

U prvom poglavlju (knjige) pod naslovom „Kako se odnositi prema ljudima“ autor je kao primjer naveo priču o dvojici najvećih kriminalaca u Americi, koji su sebe smatrali nevinim za sva


1. odlika islamskog učenja: Islam poziva vjeri u Jednoga Boga i oslobađa ljude robovanja ičemu, osim Njemu

Samo Bog ima legitimet da Mu se robuje. Musliman se moli samo Bogu, samo se na Boga oslanja, samo se od Boga nada, samo se Boga boji…Zna pouzdano da samo


Odgovor na provokativna pitanja o Bosni, Bošnjacima/Bosancima

Piše: Dr. Mustafa Cerić Ko su Bošnjani? Gdje ste bili prije? Odakle ste došli? Gdje ste i šta ste bili prije “Turaka”? Zašto ste odbacili vjeru svojih predaka? Zašto ste


Lahko je biti elgantan kad ništa ne radiš

Piše: Muamer ef. Kamerić Prvi ajeti objave bili su ajeti sure Al-A’leq: “Uči, (čitaj) u ime Gospodara tvoga koji stvara…” Nakon toga slijede ajeti iz sura El Muzzemmil; ” O


Propisi posta

Post mjeseca ramazana je jedan od temelja islama. Onaj ko ga bude postio zaslužit će ako Bog da veliku nagradu. Onaj ko ga bude bez opravdanja ostavio veliki je griješnik.


Čuvaj se slonova u ramazanu

Možda će te začuditi ovaj naslov, ali kad pročitaš priču koja stoji iz njega, čuđenje će nestati. Imam Malik je po običaju sjedio u Poslanikovoj džamiji u Medini, i prenosio


Šta napisati ispod smrtovnice objavljene na društvenim mrežama?

Piše: Nijaz Valjevčić Kada nam se desi da, dok listamo po društvenim mrežama, naletimo na vijest da je neko preselio na ahiret, u nama se javi želja i potreba da


Četiri glavne karakteristike islamske tradicije Bošnjaka

Piše: Ahmed Kulanić Prvo, islamska tradicija Bošnjaka je tradicija rutinizacije (navika) Sunneta (Sunnah – vjerovjesnička moralna i pravna norma) i Džemāʿata (ar. Džamāʿah – jedinstva muslimanske zajednice) u teološkom (vjerskom)


Sagledavanje činjenica pri sudu

Piše: Muamer ef. Kamerić U Časnome Kur’anu, u suri Al-A’raf – Bedemi,Uzvišeni Gospodar, iznosi događaje nakon stvaranja Adema a.s. pa kaže: “10. Mi smo vas na Zemlji smjestili i na