Početna » Dershana » Tekstovi

Tekstovi

Stav šerijata o sihru

Piše: Prof. Amel H. ef. Habeš U ovom radu želim da predstavim čitalačkoj masi šta je to sihr, ajeti i hadisi koji spominju sihr. Da bi znali sa čime se susurećemo u svojim životima i kako se postaviti prema sihru. JEZIČKO ZNAČENJE SIHRA El-Ezheri je rekao: “Sihr je svako djelo putem koga se čovjek približava šejtanu i kojim se traži ...

Opširnije »

Da li kurbansko meso može biti nosilac virusa SARS Cov 2?

Piše: Prof. dr. Midhat Jašić Pitanje je imalo smisla jer su prošle sedmice potvrđeni nalazi na nekim domaćim životinjama (mačke) da su zaražene Corona virusom, jer je to i prepoznata bolest kao zoonoza, još na početku epidemije. Ono što treba znati je da virus traži i troši energiju domaćina, a nakon klanja i umiranja životinje, energija živog metabolizma se prestaje ...

Opširnije »

Islam i muzika (I dio)

Piše: mr. Esnaf Imamović Dragi čitaoče, Allah, dželle šanuhu, se smilovao meni i tebi, znaj da me je ponukalo da pišem o ovoj temi nerealno pisanje i odgovaranje nekih pojedinaca u časopisima i dr. kada su u pitanju muzika i pjevanje. Kada kažem nerealno, mislim na to da oni, dajući odgovor ili pišući na ovu temu, ne navode stvari koje ...

Opširnije »

Kakva je muzika dozvoljena u islamu?

Piše: prof. Jusuf Džafić Uvod Poznato je da je pitanje slušanja muzike sporno kod islamskih učenjaka (uleme). Neki to dozvoljavaju uz određene uvjete, dok drugi smatraju da je to zabranjeno ili u najmanju ruku pokuđeno.Stoga smo odlučili da napišemo jednu kratku studiju u kojoj ćemo se baviti pitanjem kakvoće dozvoljene i nedozvoljene muzike u islamu, odnosno šerijatskom pravu. U ovome ...

Opširnije »

Nadnaravnost broja 19 u Kur’anu

Broj 19 se na jedan šifrirani način proteže kroz cijeli Kur’an. Ovaj broj, na koji je Allah dž.š. u 30. ajetu poglavlja Al-Muddaththir skrenuo pažnju, šifrirao se u pojedinim dijelovima Kur’ana. Primjere toga možemo navesti slijedećim redoslijedom: Bismilla ima 19 harfovaKur’an je sastavljen od 114 sura (19×6)Prvo objavljeno sure (96. sure) je 19. sure otpozadi Prvi objavljeni ajeti su prvih ...

Opširnije »

Neke zanimljivosti u Kur’anu

Neke zanimljivosti u Kur’anu Najduža sura u Kur’anu je sura el-Bekare, koja ima 286 ajeta.Najkraće sure u Kur’anu su: el-Asr, el-Kevser i en-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta; sura el-Kevser ima samo 37 slova.Najduži ajet u Kur’anu je ajetu d-dejn (ajet o dugu) u suri el-Bekare, 282; on sadrži više od 31 fraze.Najkraći ajet je Ha Mim (Fussilet, 1), koji se sastoji od dva isprekidana slova. ...

Opširnije »

Da li je mekruh (ružno) klanjati gologlav?

Redžep ef. Fetah, imam džamije Jahja-paša, Skoplje piše: Molim da mi putem „Glasnika“ odgovorite na sljedeća pitanja: U „Glasniku“ 5-6 od ove godine, kod namaskih mekruha, navedeno je da je mekruh gologlav klanjati bez nužde. Interesuje me da li je taj mekruh tahrimen ili tezihen? Obavljanje namaza gole glave ne predstavlja nikakav prijestup. Nije to čak ni mekurh tenzihi, a ...

Opširnije »

HALALI MAJKO ŠTO TI ZA BAJRAM NEĆU DOĆI

Mnogi su sudbine moje, I neće za Bajram vidjeti majke svoje. Neće obići svoje imanje, Provjeriti kakvo je stanje. Žao mi je što s vama neću biti, neću ni bajramske baklave okusiti. Imao sam nijjet da dođem, Vas, komšije i rodbinu da obiđem. Nije lahko ni nama u tuđini, Niti vama u domovini. Za život se raditi mora, To zna ...

Opširnije »

Budi dio “klastera dobra”

Piše: Muamer ef. Kamerić Od početka govora o korona virusu, koga nazvaše COVID-19, još jedna češće pominjana riječ, vezana uz ovaj termin postade i termin “klaster”. Riječ “klaster” inače potiče od engleske riječi „clusters”, što znači skup, grupa, buket, grozd, svežanj, jato. Zavisno u kojem kontekstu se koristi, može se govoriti o medicinskom, poslovnom, industrijskom, računarskom, turističkom…itd. Zajednička poveznica svim ...

Opširnije »

Ko je dužan postiti?

Ramazanski post je stroga obaveza za svakog pojedinca, koji je musliman, punoljetan, umno zdrav, zdrav fizički, koji nije na putu i žena ukoliko nema hajz ili nifas. Nemusliman nije dužan postiti Onaj ko ne vjeruje u osnovu (Allaha i Poslanika a.s.), nije dužan vjerovati ni u ogranak, u ovom slučaju obavezu posta. Čovjek tek kada prihvati islam, od njega se ...

Opširnije »