Posmrtnice

Husejnović (Ahmet) Rasim

Dana 14.04.2024. godine, u 77-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 16.04.2024. (Utorak) na mezarju Džafići u 17 : 25 h.
Tewhid će se održati u mektebu Zenuni u 15:45 h.


Zukić (Mujo) Mehmed

Dana 07.04.2024. godine, u 80-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 09.04.2024. (Utorak) na mezarju Džafići u 17 : 15 h.
Tewhid će se održati u mektebu Hodžić Brdo u 15:45 h.


Zukić rođena Hašimbegović Nezira udova Ibrahima

Dana 31.03.2024. godine, u 89-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 02.04.2024. (Utorak) na mezarju Centralno u 17 : 00 h.


Imamović (Kasim) Hajrudin

Dana 20.02.2024. godine, u 70-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 22.02.2024. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 15 : 30 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 14:00 h.


Majdančić (Hamdija) Omer

Dana 11.02.2024. godine, u 77-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 13.02.2024. (Utorak) na mezarju Centralno u 15 : 30 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 14:00 h.


Herić rođena Jakubović Ajša supruga Ismeta

Dana 08.02.2024. godine, u 77-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 10.02.2024. (Subota) na mezarju Centralno u 13 : 40 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 12:20 h.


Herić (h. Ibro) Mehmed Alija

Dana 23.01.2024. godine, u 28-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 25.01.2024. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 13 : 00 h.


Brđanović (h. Mešan) Muharem

Dana 19.01.2024. godine, u 79-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 21.01.2024. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 13 : 40 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 12:20 h.


Habibović (Redžo) Jusuf

Dana 15.01.2024. godine, u 60-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 16.01.2024. (Utorak) na mezarju Džafići u 15 : 00 h.


Imamović rođena Sarajlić Mevla supruga h. Fadila

Dana 12.01.2024. godine, u 81-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 14.01.2024. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 14 : 50 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 13:30 h.