Al–Isra’

Sura El-Isra (arapski: سورة الإسراء, bosanski: Noćno putovanje) je sedamnaesta sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 111. ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki).