Hud

Sura Hud (Arapski سورة هود, Suretun Hud) jest 11. sura svete islamske knjige Kur’ana. Ima 123 ajeta i ubraja se u mekanske sure jer je objavljena u Meki.

Jedna je od 29 sura koje počinju sa karakterističnim početkom, odnosno odvojenim harfovima. Druga je od pet kur’anskih sura koje počinju sa karakterističnim znakom, trostrukim harfom Elif-Lam-Ra (ostale sure su: Junus, Jusuf, Ibrahim i El-Hidžr)