Ibrahim

Sura Ibrahim (Arapski: سورة إبراهيم; Suretu Ibrahim) jest 14. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sastoji se od 52 ajeta i ubraja se u mekanske sure, sure objavljene u Mekki. Sura je nazvana prema Poslaniku Ibrahimu. Osim Ibrahima, u suri se spominju i drugi poslanici kao što je Musa i Nuh.