Luqman

Sura Lukman (arapski: لقمان; bosanski: Lukman) jest 31. sura Kur’ana. Sastoji se od 34 ajeta i poslaniku Muhammedu a.s. je objavljena tokom srednjeg mekanskog perioda zbog čega se ubraja u mekanske sure. Nazvana je prema Lukmanu, ličnosti koja se u

As–Sagda

Sura Es-Sedžda (arapski: السجدة; bos.: Padanje ničice) je 32. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 30 ajeta i spada u mekanske sure, sure objavljene u Meki. Sura je nazvana po sedždi, tj. padanju ničice na tlo, što čini jedan od

Al–Ahzab

Sura El-Ahzab (arapski: سورة الأحزاب; bos.: Saveznici) je 33. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sadrži 73 ajeta i objavljena je u Medini što znači da se ubraja u medinske sure. Sura je nazvana prema terminu Ahzab (saveznici), terminu pod kojim

Saba’

Sura Saba (arapski: سورة سبأ) je 34. sura svete muslimanske knjige Kur’ana. Sastoji se od 54 ajeta i ubraja se u mekanske sure, sure objavljene u Meki. U suri se između ostalog kazuje o poslanicima Davudu i Sulejman, kao i

Fatir

Sura Fatir (arapski: فاطر; bosanski: Stvoritelj) jest 35. sura islamske knjige Kur’ana. Sastoji se od 45 ajeta i spada u mekanske sure, sure objavljene u Meki. U suri se spominje, indirektno, posljednji poslanik Muhammed a.s., u kontekstvu poslanika kojeg su

Ya Sin

Sura Ja-sin (ar. ىآسآ) je 36. sura svete islamske knjige Kur’ana. Sastoji se od 83 ajeta i spada u mekanske sure (sure koje su objavljene u Meki). Smatra se za srce Kur’ana.

As–Saffat

Sura Es-Saffat (arapski: الصافات; bosanski: Redovi) jest 37. sura Kur’ana. Sastoji se od 182 ajeta i ubraja se u mekanske sure, sure objavljene u Meki.

Sad

Sura Sad (arapski: سورة ص) je 38. sura svete muslimanske knjige Kur’ana. Sastoji se od 88 ajeta i ubraja se u mekanske sure, sure objavljene u Meki. Smatra se da je objavljena tokom drugog mekanskog perioda. Nazvana je prema jednom

Az–Zumar

Sura Ez-Zumer (arapski: الزمر) je 39. sura muslimanske knjige Kur’ana. Sastoji se od 75 ajeta i ubraja se u mekanske sure, sure objavljene u Meki.

Al–Mu’min

Sura El-Mu’min (arapski: غافر) jest 40. sura islamske knjige Kur’ana. Sastoji se od 85 ajeta i ubraja se u mekanske sure, sure objavljene u Meki. U suri se spominju dvojica od pet Ulul-‘azm poslanika: Nuh i Musa.