Ar–Ra’d

Sura Ar-Ra’d (Arapski: سورة الرعد, Suretu ar-Ra’d; bosanski: Grom) jest trinaesta sura svete islamske knjige Kur’ana. Sastoji se od 43 ajeta i ubraja se u medinske sure.