Imam

Enes-ef. Habibović, rođen u Tuzli 26.05.1985. godine. Rodom iz Vukovija, ali zbog smrti oca bio je primoran da napusti svoje rodno mjesto. Osnovnu školu završio 2000. godine u Dubravama, a nakon toga upisao Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, a istu završio 2004. godine.

Fakultet islamskih nauka, smjer teološki, upisao 2004. godine, a završio 2008. godine.

Nakon završenog fakulteta počeo odrađivati pripravnički staž, kao nastavnik i professor islamske vjeronauke,  u nekoliko osnovnih i srednjih škola (JUOŠ “Solina” Tuzla, JUOŠ “Višća” Donja Višća, JUOŠ “Dubrave” Donje Dubrave, JU Gimnazija Živinice).

Stručni ispit položio 2010. godine. Posle položenog stručnog ispita radio u JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla, JU Mješovita srednja škola Tuzla i JUOŠ “Vražići” Vražići.

2012.godine prijavljuje se na konkurs u našem džematu. Primljen je u službu imama, hatiba i mu’allima 1.10. 2012. godine.

Nakon završenog fakulteta počeo odrađivati pripravnički staž, kao nastavnik i professor islamske vjeronauke,  u nekoliko osnovnih i srednjih škola (JUOŠ “Solina” Tuzla, JUOŠ “Višća” Donja Višća, JUOŠ “Dubrave” Donje Dubrave, JU Gimnazija Živinice).

Stručni ispit položio 2010. godine. Posle položenog stručnog ispita radio u JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla, JU Mješovita srednja škola Tuzla i JUOŠ “Vražići” Vražići.

2012.godine prijavljuje se na konkurs u našem džematu. Primljen je u službu imama, hatiba i mu’allima 1.10. 2012. godine.