Sufara

Učenje sufare

Pred vama se nalazi sufara za edukaciju i učenje arapskog pisma kroz animirane interaktivne lekcije koje na savremen način pružaju mogućnost učenja i savladavanja arapskog pisma, te njegovo učenje čine