Tekstovi

Četiri glavne karakteristike islamske tradicije Bošnjaka

Piše: Ahmed Kulanić Prvo, islamska tradicija Bošnjaka je tradicija rutinizacije (navika) Sunneta (Sunnah – vjerovjesnička moralna i pravna norma) i Džemāʿata (ar. Džamāʿah – jedinstva muslimanske zajednice) u teološkom (vjerskom) i društvenom ili političkom smislu. U teološkom smislu islamska tradicija


Sagledavanje činjenica pri sudu

Piše: Muamer ef. Kamerić U Časnome Kur’anu, u suri Al-A’raf – Bedemi,Uzvišeni Gospodar, iznosi događaje nakon stvaranja Adema a.s. pa kaže: “10. Mi smo vas na Zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali. –


Stav šerijata o sihru

Piše: Prof. Amel H. ef. Habeš U ovom radu želim da predstavim čitalačkoj masi šta je to sihr, ajeti i hadisi koji spominju sihr. Da bi znali sa čime se susurećemo u svojim životima i kako se postaviti prema sihru.


Da li kurbansko meso može biti nosilac virusa SARS Cov 2?

Piše: Prof. dr. Midhat Jašić Pitanje je imalo smisla jer su prošle sedmice potvrđeni nalazi na nekim domaćim životinjama (mačke) da su zaražene Corona virusom, jer je to i prepoznata bolest kao zoonoza, još na početku epidemije. Ono što treba


Islam i muzika (I dio)

Piše: mr. Esnaf Imamović Dragi čitaoče, Allah, dželle šanuhu, se smilovao meni i tebi, znaj da me je ponukalo da pišem o ovoj temi nerealno pisanje i odgovaranje nekih pojedinaca u časopisima i dr. kada su u pitanju muzika i


Kakva je muzika dozvoljena u islamu?

Piše: prof. Jusuf Džafić Uvod Poznato je da je pitanje slušanja muzike sporno kod islamskih učenjaka (uleme). Neki to dozvoljavaju uz određene uvjete, dok drugi smatraju da je to zabranjeno ili u najmanju ruku pokuđeno.Stoga smo odlučili da napišemo jednu


Nadnaravnost broja 19 u Kur’anu

Broj 19 se na jedan šifrirani način proteže kroz cijeli Kur’an. Ovaj broj, na koji je Allah dž.š. u 30. ajetu poglavlja Al-Muddaththir skrenuo pažnju, šifrirao se u pojedinim dijelovima Kur’ana. Primjere toga možemo navesti slijedećim redoslijedom: Bismilla ima 19


Neke zanimljivosti u Kur’anu

Neke zanimljivosti u Kur’anu Najduža sura u Kur’anu je sura el-Bekare, koja ima 286 ajeta. Najkraće sure u Kur’anu su: el-Asr, el-Kevser i en-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta; sura el-Kevser ima samo 37 slova. Najduži ajet u Kur’anu je ajetu


Da li je mekruh (ružno) klanjati gologlav?

Redžep ef. Fetah, imam džamije Jahja-paša, Skoplje piše: Molim da mi putem „Glasnika“ odgovorite na sljedeća pitanja: U „Glasniku“ 5-6 od ove godine, kod namaskih mekruha, navedeno je da je mekruh gologlav klanjati bez nužde. Interesuje me da li je


HALALI MAJKO ŠTO TI ZA BAJRAM NEĆU DOĆI

Mnogi su sudbine moje, I neće za Bajram vidjeti majke svoje. Neće obići svoje imanje, Provjeriti kakvo je stanje. Žao mi je što s vama neću biti, neću ni bajramske baklave okusiti. Imao sam nijjet da dođem, Vas, komšije i