Osman gazijin savjet svome sinu Orhan gaziji

Osman-gazija je sačinio čuveni nasihat svome sinu Orhan gaziji, koji mu je došao u posjetu neposredno prije osvajanja Burse. Ovo je važan dokument koji pokazuje na koliko snažnim ispravnim temeljima je ova država bila postavljena:

“Sine! Prije svakog posla, najprije obrati pažnju na vjerske obaveze! Zaista, vođenje računa o farzovima uzrok je jačanju vje­re i države. Vjerske poslove ne povjeravaj nepažljivim osobama, neiskusnima, onima čija je vjera pogrešna i koji se odvajaju od nje, onima koji se ne čuvaju velikih grijeha i koji ne vode računa o ha­ramu i halalu! Ne daji posao u državnoj službi ovakvim ljudima!… Zaista, onaj koji se ne boji Stvoritelja, nimalo se ne boji stvorenja! Nema odanosti u onoga ko učini veliki grijeh i ustrajava u njemu! Da ovakve osobe posjeduju lojalnost, pomagale bi se u skladu sa uče­njem istinske Objave koja je data čistom Poslaniku i ne bi izlazile iz okvira časnog šerijata.

Kloni se zuluma i novotarija! Protjeraj iz svoje države one koji podstiču na zulum i novotariju zato, što će te takvi dovesti do propasti!

Trudi se da svoju državu uvijek džihadom prošruješ! Jer, ukoliko se dugo vremena ne ide u borbu, umanjuje se srčanost vojnika, javlja se manjkavost u znanju tvojih namjesnika i zapovjednika! Zatim, oni koji poznaju vještinu ratovanja umiru, odlaze, a na njihova mjesta dolaze neiskusne osobe. Zbog toga se javljaju mnoge greške od kojih država trpi veliku štetu.

Čuvaj Bejtul-mal! Trudi se da uvećaš bogatstvo države!… Ono što po mjerama časnog šerijata pripada tebi troši skromno i ne traći ga na ono što ti nije potrebno! Kloni se rasipanja! Ne oholi se svojim vojnicima imetkom! Zaista su oni sredstvo pomoću kojeg ćeš na Allahovome Putu voditi džihad, izvršavati ispravno poslove tvoga naroda i sredstvo kojim ćeš po cijelom svijetu proširiti pravdu i blagostanje.

Čuvaj one državnike koji predano rade kako bi zaradili Allahovo zadovoljstvo!… Nakon smrti ovih osoba, staraj se o njihovoj djeci, izađi u susret njihovim potrebama!…Ne uzurpiraj imetak ni jednog pripadnika ovoga na­roda!… Pruži ruku blagonaklonosti onima koji to zaslužuju, i rod­binu ovih ljudi izbavi iz briga!…

Čuvaj dobro svoje zapovjednike!… Alimi, umjetnici, književnici, i plemeniti ljudi predstavljaju snagu državnog tijela. Prema njima budi blagonaklon i velikodu­šan!

Ako čuješ za kakvu mudru osobu, uspostavi sa njom prija­teljstvo, pomozi joj i ukaži dobročinsvto!…

Neka se u tvojoj vladi nađe ulema, plemenite osobe i stručnjaci iz različitih oblasti, kako bi politika i vjerski poslovi bili u jednom poretku!…

Uzmi mene za pouku, jer ja sam u ove prostore došao kao jedan slab beg, a obasut sam tako velikom Božijom dobrotom. I ti idi mojim putem.

Čuvaj Muhammedovu vjeru, vjeru njegovih ashaba i onih koji ga slije­de… Vodi računa o Allahovoj istini i pravu robova!…

I ne izostavljaj ovaj nasihat onima koji nakon tebe dođu!

U otklanjanju zuluma pravdom i milosrđem, i u svakom poslu, uzdaj se u Allahovu po­moć!

Svoj narod čuvaj od neprijateljskih naroda i od zuluma!… Ni prema kome se ne ophodi onako kako ne zaslužuje!… Ugodi svome narodu i pridobij njegovo zadovoljstvo.”