Tekstovi

7. hadis: Hadis “Vjera je nasihat”

Ebu Rukajja Temim b. Evs ed-Dari r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Vjera je nasihat. Vjera je nasihat. Vjera je nasihat.“ Upitali smo: “Prema kome, Allahov Poslaniče?” Poslanik odgovori: “ Prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vladarima muslimana i svim muslimanima.”


6. hadis: Hadis o halalu i haramu

Prenosi Nu’man b. Bešir r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Halal i haram su jasni, a između njih su sumnjive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumnjivih stvari, sačuvat će svoju vjeru i čast, a ko


5. hadis: Hadis o novotarijama u vjeri

Od majke vjernika, majke Abdullahove, Aiše r.a. se prenosi da je rekla: ”Rekao je Poslanik a.s.: ‘Ko uvede u ovu našu stvar ono što nije od nje, to je odbačeno.’“ A u Muslimovom predanju stoji: „Ko bude činio nešto što nije


4. hadis: Hadis o nastanku i završetku čovjeka

Prenosi se od Ebu Abdur-Rahmana Abdullaha b. Mes`uda r.a. da je rekao:  “Obavijestio nas je Allahov Poslanik a.s. a on je onaj koji govori istinu i kome se vjeruje: ‘Zaista se svako od vas formira u stomaku majke četrdeset dana


3. hadis: Hadis o temeljima islama

Abdullaha b. Omera b. el-Hattaba r.a. prenosi se da je rekao: „Čuo sam Allahova Poslanika a.s. kako kaže: ‘Islam je izgrađen na pet (stubova): svjedočenju da nema istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, uspostavljanju namaza, davanju


2. hadis: Džibrilov hadis

Od Omera r.a. se prenosi da je rekao: „Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad se pojavi čovjek jako bijele odjeće i izrazito crne kose. Na njemu se ne primjeti trag putovanja i niko ga


1. hadis: Hadis o nijjetu

Prenosi se od vođe pravovjernih Ebu Hafsa Omera ibn el-Hattaba r.a. da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika a.s. da je rekao: ‘Djela se cijene prema namjerama i svako će dobiti ono što je naumio (nanijjetio). Pa, čija hidžra (preseljenje)


Ḥuzejfe, sin El-Jemāna – plemeniti i pronicljivi ashab

Ḥuzejfe je sin Ḥisla (Ḥasla ili Ḥusejla) i Er-Rebābe. Nije poznato kada je Ḥuzejfe tačno rođen. Potiče iz roda (klana) El-ʻAbs (pleme Evs). Nadimak mu je Ebū ʻAbdullāh. Njegov otac, koji koji je bio poznat po nadimku (el-)Jemān, rođeni je


Da li je dozvoljeno melodično učenje Kur’ana?

Islamski učenjaci nemaju jedinstven stav po pitanju dozvoljenosti melodičnog učenja Kur’ana Plemenitog, odnosno učenja Kur’ana melodijama koje su svojstvene pjevačima, pjevušenja prilikom učenja Kur’ana i uljepšavanja glasa prilikom učenja Kur’ana upotrebom melodija, kao i po pitanju učenja Kur’ana različitom intonacijom


MESNEVIJA: “Eto ti ta zemlja u kojoj teku med i mlijeko, mi je ne želimo”

Piše: HADŽI HAFIZ MEHMED KARAHODŽIĆ Da nastavimo priču o mladiću. Nakon što se pripodigao i počeo hodati, naišao je na jedan mali put koji ga je doveo u jednu prekrasnu bašču. U toj bašči upoznaje jednog čovjeka koji mu je