Početna » Dershana » Tekstovi

Tekstovi

Između dunjaluka i ahireta

Mr. Esnaf-ef. Imamović, imam i hatib Svijetle džamije u Slavinovićima   BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM    Allahu Uzvišenom zahvaljujemo na Njegovim svekolikim blagodatima kojim nas daruje, a u njima nalazimo radost, okrepu i nadu da istrajavamo i da Mu stalno budemo zahvalni. Neka su Allahovi blagoslovi i mir na poslanika Muhammeda a.s. koji je poslan ljudskom rodu kao radosna vijesti i opomena prije ...

Opširnije »

Susret francuskog predsjednika Macrona i afričkog profesora (Interesantno)

Prilikom posjete Africi francuski predsjednik Makron, na univerzitetu u Konakriju (Ginea) u svom obraćanju je rekao: “U zajednicama koje neplanirano rađaju 7-8 mero djece koliko god milijardi investirate nema progresa. To je civilizacijsko pitanje, Afrika je bogata ali zaostala…” Kada je zavrsio “veliki” predsjednik jedini se odvaži da mu odgovori profesor sa Ahmedu-ding univerziteta: ” Afrikancima ne treba civilizacija razvrata. U ...

Opširnije »

Biomedicina: Koji su dozvoljeni načini rješevanja neplodnosti u islamu?

Definicija – nemogućnost postignuća životno održive trudnoće u jednoj godini uz spolno općenje bez upotrebe kontracepcijskih sredstava. Ovo nije problem novijeg datuma. On je bio prisutan kroz historiju i različite zajednice i ljudi pokušavali su ga riješiti. Kur’an i neplodnost Kur’an govori o stvaranju ljudskih jedinki kao uzvišeni cilj: „O ljudi, bojte se Gospodara svoga Koji vas od jednog čovjeka ...

Opširnije »

Biomedicina: Da li je dozvoljena kontrola reprodukcije tj. rađanja djece?

O kontroli reprodukcije ne može se govoriti odvojeno od institucije braka. Svrha braka je između ostalog ostvarivanje potomstva i zadovoljavanje prirodne potrebe čovjeka za seksom. Islam svojim sljedbenicima preporučuje brak, a zabranjujje celibat: „udavajte neudate i ženite neoženjene, i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni Allah će im iz obilja Svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve ...

Opširnije »

Propisi pri jelu i piću: Prije početka jela i pića treba spomenuti Božije ime

Piše: Sinanudin Sokolović Svaki dobar posao ako želimo da nam bude sretan i blagoslovljen treba da započnemo sa Božijim imenom. Prema tome prije nego što započnemo jesti treba da proučimo „Bismillahirrahmanirrahim“. Ako bismo rekli samo Bismillah (što znači u ime Alaha) i to bi bilo dovoljno. Prema mišljenju pojedinih islamskih učenjaka učenje Bismileta pred početak jela je vadžib, dok većina ...

Opširnije »

Deset ukrasa koji će biti podignuti sa Zemlje

U smrtnoj bolesti, dolazi melek Džibril, a.s., melek koji je bio zadužen za dostavljanje objave Poslaniku, a.s., pa Muhammed s.a.v.s. ga pita: “O, Džibrilu, hoćeš li silaziti na Zemlju poslije moje smrti?” Znači, Muhammed, a.s., pita meleka koji je zadužen za dostavljanje objave, da li se njegova misija na Zemlji završava završetkom objave, odnosno smrću Poslanika s.a.w.s. “Da”, odgovori Džibril. ...

Opširnije »

Savjet dana: Ne raspravljaj sa neznalicom!

Iako u očima običnog puka izgleda kao poraz, povlačenje iz amaterske nenaučne rasprave, gdje druga strana nema dovoljno predznanja, te time nema koristi od daljnjeg raspravljanja, predstavlja kur’anski princip. Naime, Allah, dž.š., savjetuje muslimane da se ne raspravljaju oko broja stanovnika pećine (ashabu-l-kehf), izuzev u slučaju da se radi o jasnoj raspravi, tj. raspravi zasnovanoj na predznanju obje strane koja ...

Opširnije »

Čuvanje Časnog Kur’ana

Veliki islamski učenjak i mislilac 19. stoljeća Muhammed Zahir Kevseri, poznat pod nadimkom „Imam el-Kevseri“, u svome djelu „Mekalatu –l- Kevseri“ o pažnji i brizi koju ummet Muhammeda a.s. pokazuje u pogledu čuvanja Časnog Kur’ana kaže: „U historiji čovječanstva, niti jedna zajednica, niti jednoj knjizi, nije posvećivala toliko pažnje i brige kao što ummet Allahova Poslanika a.s., posvećuje Časnom Kur’anu. ...

Opširnije »

Savjet dana: Darujte krv, spasite život!

Krv je prijeko potrebna za funkciju svih organa i ćelija. Nastaje samo u ljudskom organizmu. Napori da se krv nadomjesti umjetnim proizvodom za sada nisu u potpunosti uspješni, jer krv sadrži žive stanice i bjelančevine s raznolikim svojstvima i načinom djelovanja koje je nemoguće u potpunosti napraviti izvan ljudskog organizma. Stoga, jedini način za pribavljanje krvi je darivanje krvi. Darujte ...

Opširnije »

Da li je dozvoljeno korištenje pomagala (npr. stolice) za obavaljanje namaza?

Pitanje: Medžlis Islamske zajednice Kakanj postavio je Vijeću za fetve pitanje sljedeće sadržine: U posljednje vrijeme u našim džamijama je sve više primjetno korištenje pomagala i različitih rekvizita za obavljanje namaza. U početku su bili taburei, manje stolice, zatim stolice sa naslonjačem, nakon toga klupe, sada i po nekoliko, i to u nekim džamijama i tapacirane. U novije vrijeme primjećujemo da ...

Opširnije »