Posmrtnice

Valjevac (Salih) Ibro

Dana 23.05.2022. godine, u 76-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 24.05.2022. (Utorak) na mezarju Centralno u 17 : 30 h.


Majdančić (rođ. Jusić) Džemila

Dana 21.05.2022. godine, u 78-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 22.05.2022. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 17 : 25 h.


Majdančić (rođ. Dedić) Mejra

Dana 07.05.2022. godine, u 57-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 08.05.2022. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 16 : 00 h.


Padžić (ud. Nazifa) Nezira

Dana 04.05.2022. godine, u 85-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 05.05.2022. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 17 : 25 h.


Azir (Hajet) Samed

Dana 15.02.2022. godine, u 72-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 17.02.2022. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 15 : 45 h.


Hodžić (rođ. Mandalović) Naza

Dana 15.02.2022. godine, u 52-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 17.02.2022. (Četvrtak) na mezarju Hodžići u 12 : 40 h.


Ćatić (Salih) Mehmed zv. Meho

Dana 14.02.2022. godine, u 70-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 16.02.2022. (Srijeda) na mezarju Centralno u 14 : 00 h.


Husejnović (Ibro) Muhamed

Dana 05.02.2022. godine, u 72-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 07.02.2022. (Ponedjeljak) na mezarju Džafići u 15 : 00 h.


Imamović (Rašid) Rasim

Dana 01.02.2022. godine, u 87-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 02.02.2022. (Srijeda) na mezarju Centralno u 14 : 00 h.


Hodžić (Osman) Abdulah zv. Avdo

Dana 24.01.2022. godine, u 74-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 25.01.2022. (Utorak) na mezarju Hodžići u 12 : 45 h.