Posmrtnice

Habibović (Jusuf) Hasan

Dana 05.02.2023. godine, u 77-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 07.02.2023. (Utorak) na mezarju Džafići u 15 : 10 h.
Tewhid će se održati u mektebu Džafići u 14:00 h.


Hodžić (Jusuf) Sead

Dana 04.02.2023. godine, u 61-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 06.02.2023. (Ponedjeljak) na mezarju Hodžići u 15 : 15 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 14:00 h.


Hamidović (rođ. Malić) Ajka udova Nesiba

Dana 17.01.2023. godine, u 79-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 18.01.2023. (Srijeda) na mezarju Džafići u 15 : 00 h.
Tewhid će se održati u mektebu Džafići u 13:30 h.


Jukanović (rođ. Sokolović) Džemila udova Halila

Dana 08.01.2023. godine, u 81-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 10.01.2023. (Utorak) na mezarju Jukanovići u 14 : 50 h.
Tewhid će se održati u mektebu Merjem u 13:20 h.


Brđanović (rođ. Hašimbegović) Duda udova Mehe

Dana 07.01.2023. godine, u 91-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 08.01.2023. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 14 : 45 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 13:20 h.


Majdančić rođena Mahmutbegović Zumra udova Salke

Dana 19.12.2022. godine, u 80-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 20.12.2022. (Utorak) na mezarju Centralno u 14 : 20 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 13:00 h.


Padžić rođena Gosić Zumreta supruga Dauta

Dana 17.12.2022. godine, u 81-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 18.12.2022. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 13 : 30 h.
Tewhid će se održati u mektebu Merjem u 12:20 h.


Hodžić (Ibro) Ibrahim zv. Braho

Dana 16.12.2022. godine, u 79-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 17.12.2022. (Subota) na mezarju Centralno u 13 : 20 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 12:20 h.


Imamović (Imšir) Mujo

Dana 14.11.2022. godine, u 54-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 17.11.2022. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 15 : 30 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 14:10 h.


Herić (rođ. Mumić) Zumra supruga Muharema

Dana 22.10.2022. godine, u 59-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 23.10.2022. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 16 : 20 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 14:40 h.