Posmrtnice

Habibović (Redžo) Jusuf

Dana 15.01.2024. godine, u 60-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 16.01.2024. (Utorak) na mezarju Džafići u 15 : 00 h.


Imamović rođena Sarajlić Mevla supruga h. Fadila

Dana 12.01.2024. godine, u 81-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 14.01.2024. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 14 : 50 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 13:30 h.


Sokolović rođena Križevac Zumra udova Redže

Dana 05.01.2024. godine, u 74-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 06.01.2024. (Subota) na mezarju Centralno u 15 : 00 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 13:15 h.


Padžić rođena Bajrić Emina udova Sejfulaha

Dana 31.12.2023. godine, u 83-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 01.01.2024. (Ponedjeljak) na mezarju Centralno u 13 : 00 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje u 11:15 h.


Mulahalilović (Avdo) Mehmed

Dana 24.12.2023. godine, u 84-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 25.12.2023. (Ponedjeljak) na mezarju Centralno u 14 : 30 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovovije Donje u 13:00 h.


Padžić (Mujaga) Daut

Dana 08.12.2023. godine, u 81-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 09.12.2023. (Subota) na mezarju Centralno u 14 : 30 h.
Tewhid će se održati u mektebu Merjem u 13:00 h.


Mešanović rođena Mujkanović Mina supruga Abdulaha

Dana 05.10.2023. godine, u 72-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 06.10.2023. (Petak) na mezarju Džafići u 14 : 30 h.


Ismet (Ibrahim) Habibović

Dana 25.09.2023. godine, u 70-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 26.09.2023. (Utorak) na mezarju Džafići u 16 : 45 h.
Tewhid će se održati u Mektebu Hodžić Brdo u 15:15 h.


Malić (Avdo) Osman

Dana 18.09.2023. godine, u 86-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 19.09.2023. (Utorak) na mezarju Centralno u 17 : 00 h.
Tewhid će se održati u Džamiji Vukovije Donje u 15:30 h.


Kehonjić rođ. Dautbašić Rahima supruga Ćazima

Dana 05.09.2023. godine, u 72-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 07.09.2023. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 17 : 00 h.
Tewhid će se održati u Džamiji Vukovije Donje  u 15:30 h.