Posmrtnice

Padžić (Mujaga) Daut

Dana 08.12.2023. godine, u 81-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 09.12.2023. (Subota) na mezarju Centralno u 14 : 30 h.
Tewhid će se održati u mektebu Merjem u 13:00 h.


Mešanović rođena Mujkanović Mina supruga Abdulaha

Dana 05.10.2023. godine, u 72-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 06.10.2023. (Petak) na mezarju Džafići u 14 : 30 h.


Ismet (Ibrahim) Habibović

Dana 25.09.2023. godine, u 70-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 26.09.2023. (Utorak) na mezarju Džafići u 16 : 45 h.
Tewhid će se održati u Mektebu Hodžić Brdo u 15:15 h.


Malić (Avdo) Osman

Dana 18.09.2023. godine, u 86-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 19.09.2023. (Utorak) na mezarju Centralno u 17 : 00 h.
Tewhid će se održati u Džamiji Vukovije Donje u 15:30 h.


Kehonjić rođ. Dautbašić Rahima supruga Ćazima

Dana 05.09.2023. godine, u 72-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 07.09.2023. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 17 : 00 h.
Tewhid će se održati u Džamiji Vukovije Donje  u 15:30 h.


Karavdić (Huso) Mešan

Dana 17.08.2023. godine, u 56-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 24.08.2023. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 17 : 20 h.
Tewhid će se održati u Džamiji Vukovije Donje u 15:50 h.


Dukić (Ibrahim) Fadil

Dana 23.08.2023. godine, u 79-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 23.08.2023. (Srijeda) na mezarju Centralno u 16 : 00 h.
Tewhid će se održati u Džamiji Vukovije Donje u 17:00 h.


Majdančić (h. Fejzo) Osman

Dana 15.08.2023. godine, u 71-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 16.08.2023. (Srijeda) na mezarju Centralno u 17 : 40 h.
Tewhid će se održati u džamiji Vukovije Donje, sa početkom u 16:00 h.


Ćatić (Salih) Ibrahim

Dana 02.07.2023. godine, u 76-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 05.07.2023. (Srijeda) na mezarju Centralno u 17 : 30 h.
Tewhid će se održati u mektebu Zenuni  u 16:00 h.


Hamidović (Jakub) Mevludin

Dana 26.06.2023. godine, u 60-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 27.06.2023. (Utorak) na mezarju Džafići u 16 : 00 h.
Tewhid će se održati poslije ikindije namaza u mektebu Džafići.