Posmrtnice

Dukić (Rasim) Sakib

Dana 26.05.2020. godine, u 71-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 28.05.2020. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 15 : 00 h.


Hercegovac (Alija) h. Ibrahim

Dana 30.04.2020. godine, u 80-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 02.05.2020. (Subota) na mezarju Centralno u 17 : 00 h.


Majdančić (Smajo) Salko

Dana 24.04.2020. godine, u 82-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 25.04.2020. (Subota) na mezarju Centralno u 15 : 30 h.


Padžić Džemila udova Fehima

Dana 19.04.2020. godine, u 57-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 20.04.2020. (Ponedjeljak) na mezarju Centralno u 14 : 00 h.


Valjevac (Ibrahim) Adem

Dana 31.03.2020. godine, u 83-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 02.04.2020. (Četvrtak) na mezarju Džafići u 15 : 00 h.


Majdančić (rođ. Smajlović) Fatima udova Hasana

Dana 16.03.2020. godine, u 71-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 18.03.2020. (Srijeda) na mezarju Centralno u h.


Imamović (rođ. Alić) Hurija supruga Salkana

Dana 16.02.2020. godine, u 68-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 18.02.2020. (Utorak) na mezarju Centralno u 15 : 30 h.


Brđanović (Mujo) Mešan

Dana 24.01.2020. godine, u 55-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 25.01.2020. (Subota) na mezarju Centralno u 15 : 20 h.


Imamović (Mustafa) Salih

Dana 11.01.2020. godine, u 71-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 12.01.2020. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 14 : 45 h.


Seljubac (Ibro) Ahmet

Dana 22.11.2019. godine, u 59-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 23.11.2019. (Subota) na mezarju Centralno u 14 : 30 h.