Posmrtnice

Rabotić (rođ. Valjevac) Fazila udova Mehe

Dana 13.11.2020. godine, u 67-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 15.11.2020. (Nedjelja) na mezarju Centralno u 12 : 50 h.


Požegić (rođ. Joldić) Džanija supruga Ahmeta

Dana 08.11.2020. godine, u 66-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 09.11.2020. (Ponedjeljak) na mezarju Centralno u 15 : 00 h.


Hodžić (rođ. Hadžić) Nesiba supruga Dževada

Dana 04.11.2020. godine, u 58-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 06.11.2020. (Petak) na mezarju Centralno u 14 : 30 h.


Padžić (Hasan) Sejfulah

Dana 03.11.2020. godine, u 75-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 04.11.2020. (Srijeda) na mezarju Centralno u 13 : 30 h.


Imamović (rođ. Salkanović) Hanija supruga Saliha

Dana 20.10.2020. godine, u 76-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 21.10.2020. (Srijeda) na mezarju Centralno u 14 : 00 h.


Mustafić (rođ. Rabotić) Fazila supruga Ibrahima

Dana 06.10.2020. godine, u 73-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 08.10.2020. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 15 : 00 h.


Habibović (Salih) Ibrahim zv. Baja

Dana 13.09.2020. godine, u 68-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 15.09.2020. (Utorak) na mezarju Džafići u 17 : 30 h.


Dedić (rođ. Mujkanović) Derviša supruga Halila

Dana 13.08.2020. godine, u 79-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 14.08.2020. (Petak) na mezarju Centralno u 16 : 00 h.


Jukanović (rođ. Musić) Devleta udova Ahmeta

Dana 21.07.2020. godine, u 83-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 22.07.2020. (Srijeda) na mezarju Jukanovići u 17 : 15 h.


Rabotić (rođ. Hodžić) Fatima supruga Ibrahima

Dana 18.07.2020. godine, u 81-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 20.07.2020. (Ponedjeljak) na mezarju Centralno u 15 : 00 h.