Posmrtnice

Imamović (rođ. Rančić) Naila udova Fadila

Dana 15.07.2020. godine, u 77-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 16.07.2020. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 17 : 25 h.


Jukanović (Ibrahim) Halil

Dana 29.06.2020. godine, u 82-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 30.06.2020. (Utorak) na mezarju Jukanovići u 17 : 30 h.


Muratbegović (rođ. Hamidović) h. Zilka udova h. Asima

Dana 16.06.2020. godine, u 75-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 17.06.2020. (Srijeda) na mezarju Centralno u 16 : 25 h.


Dukić (Rasim) Sakib

Dana 26.05.2020. godine, u 71-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 28.05.2020. (Četvrtak) na mezarju Centralno u 15 : 00 h.


Hercegovac (Alija) h. Ibrahim

Dana 30.04.2020. godine, u 80-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 02.05.2020. (Subota) na mezarju Centralno u 17 : 00 h.


Majdančić (Smajo) Salko

Dana 24.04.2020. godine, u 82-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 25.04.2020. (Subota) na mezarju Centralno u 15 : 30 h.


Padžić Džemila udova Fehima

Dana 19.04.2020. godine, u 57-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 20.04.2020. (Ponedjeljak) na mezarju Centralno u 14 : 00 h.


Valjevac (Ibrahim) Adem

Dana 31.03.2020. godine, u 83-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 02.04.2020. (Četvrtak) na mezarju Džafići u 15 : 00 h.


Majdančić (rođ. Smajlović) Fatima udova Hasana

Dana 16.03.2020. godine, u 71-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 18.03.2020. (Srijeda) na mezarju Centralno u h.


Imamović (rođ. Alić) Hurija supruga Salkana

Dana 16.02.2020. godine, u 68-oj godini života, preselio-la je na Ahiret.
Dženaza namaz će se klanjati 18.02.2020. (Utorak) na mezarju Centralno u 15 : 30 h.