Sura Et-Tekasur

  • Opće karakteristike

Sura Et-Tekasur je 102. sura u Kur‘anu, a po redoslijedu objavljivanja 16. Sastoji se od 8 ajeta, 28 riječi i 120 harfova. Objavljena je u Mekki. Pored naziva Et-Tekasur neki je nazivaju i El-Hakumut tekasur, Et-Tudždžar i El-Makbera.

  • Vrijednost sure Et-Tekasur

Poslanik a.s. je rekao: „Zar jedan od vas nije u stanju da prouči hiljadu ajeta?“ „A ko je u mogućnosti proučiti hiljadu ajeta?“ upitali su. Poslanik a.s. reče: „Zar neko od vas ne može proučiti El hakumut tekasur?“

Nije ispravan hadis koji kaže: „Ko prouči suru El hakumut tekasur, Allah ga neće obračunavati za blagodati kojima ga je obradovao na ovom svijetu, i dobit će nagradu kao da je proučio hiljadu ajeta.“

  • Sura Et-Tekasur glasi:

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL-HĀKUMUT-TEKĀSUR.

HATTĀ ZURTUMUL-MEKĀBIR.

KELLĀ, SEVFE TA‘LEMŪN.

SUMME KELLĀ, SEVFE TA‘LEMŪN.

KELLĀ, LEV TA‘LEMŪNE ‘ILMEL-JEKÎN.

LETEREVUNNEL-DŽEHÎM.

SUMME LETEREVUNNEHĀ ‘AJNEL-JEKÎN.

SUMME LE TUS’ELUNNE JEVME’IZIN ‘ANIN-NE‘IM.

  • Prijevod sure Et-Tekasur glasi:

U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!

ZAOKUPLJA VAS NASTOJANJE DA ŠTO IMUĆNIJI BUDETE,

SVE DOK GROBOVE NE NASELITE.

A NE VALJA TAKO, SAZNAĆETE SVAKAKO!

I JOŠ JEDNOM, NE VALJA TAKO! SAZNAĆETE, SIGURNO!

NE VALJA TAKO, NEKA ZNATE POUZDANO,

DŽEHENNEM ĆETE VIDJETI JASNO!

I JOŠ JEDNOM, DOISTA ĆETE GA VIDJETI OČIGLEDNO!

ZATIM ĆETE TOGA DANA ZA SLADAK ŽIVOT BITI PITANI SIGURNO!

  • Poruke sure
  1. Čovjek mora raditi kako za dunjaluk tako i za ahiret. Ova sura kori onoga ko radi samo za dunjaluk.
  2. Čovjeku je zabranjeno da se hvališe imetkom, potomstvom, pozicijom… i da nije zahvalan Allahu na toj blagodati.
  3. Lijepo je s vremena na vrijeme posjetiti mezarje, jer posjeta mezarju je jedno od najboljih lijekova za grubo srce.
  4. Nije dovoljno samo znati, već biti i čvrsto ubijeđen.
  5. Svaki čovjek će biti pitan za blagodati koje je uživao, zato je neophodno što bolje da ih iskoristimo.

 

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: