Sura El-Kari’ah

  • Opće karakteristike

Sura El-Kari’ah je 101. sura u Kur‘anu, a 30. po redoslijedu objavljivanja. Sastoji se od 11 ajeta, 36 riječi i 152 harfa. Objavljena je u Mekki. Neispravan je hadis u kome se kaže da je Poslanik a.s. rekao: „Ko prouči suru El-Kari‘ah, Allah će mu učiniti njegova djela teškim na vagi na Sudnjem danu.“

  • Sura El-Kari‘ah glasi:

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

EL-KARI‘AH

MEL-KARI‘AH

VE MA EDRAKE MEL-KARI‘AH

JEVME JEKUNUN-NASU KEL-FERAŠIL-MEBSUS

VE TEKUNUL-DŽIBALU KEL ’IHNIL-MENFUŠ

FE EMMA MEN SEKULET MEVAZÎNUH

FE HUVE FÎ ‘ΊETIN RADIJEH

VE EMMA MEN HAFFET MEVAZÎNUH

FE UMMUHU HAVIJEH

VE MA EDRAKE MAHIJEH

NARUN HAMIJEH.

  • Prijevod sure El-Kari‘ah

U ime Allaha Milostivog Samilosnog.

El-Kariah!

Šta je El-Kariah?

I šta ti misliš šta je El-Kariah?

Toga dana ljudi će biti poput raštrkanih leptirova!

A planine će biti poput raščupane vune!

Pa, što se tiče onoga čija će Vaga biti teška,

on će živjeti zadovoljnim životom.

A što se tiče onoga čija će Vaga biti lahka,

njegovo mjesto će biti Havijeh.

A znaš li ti kakvo je to mjesto?

Rasplamsana vatra!

  • Poruke sure
  1. Cilj sure je potvrda vjerovanja u Sudnji dan i njegove strahote, te buđenje ljudskih srca i njihovu pripremu za ovaj dan.
  2. Sudnji dan će biti stravičan, a džehennemska vatra žestoka.
  3. Onaj čija dobra djela budu teža on će uživati u džennetskim ljepotama.
  4. Onaj čija loša djela budu teža on će boraviti u užarenoj vatri.

Ako želite prezentaciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: