Sura El-Kevser

  • žOpće karakteristike

žSura El-Kevser je 108. sura u Kur’anu. On je ž15. objavljena sura. Ima 3 ajeta, 10 riječi i 42 harfa i žnajkraća je sura u Kur’anu. Objavljena je u Mekki. Pored toga što se zove El-Kevser žneki ovu suru nazivaju En-Nahr.

  • žPovod objave

žJezid ibn Ruman rekao je: “As ibn Vail je, kada bi u njegovu prisustvu spomenuli Allahova Poslanika, s.a.v.s., govorio: ‘Ostavite ga, to je jalov čovjek koji iza sebe neće ostaviti potomstva. Ako umre, niko ga više neće spominjati i tako ćete se odmoriti od njega: Povodom ovih riječi Allah, dž.š., objavio je ovu suru.“

žAta ibn Abbas prenosi: “As ibn Vail bi, kad bi sreo Poslanika, s.a.v.s., govorio: ‘Ja te uistinu mrzim. Ti si jalov čovjek.’ Nakon toga Uzvišeni je objavio: ‘i smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostat”

  • žSura El-Kevser glasi:

žBISMILLĀHIR-RAHMĀNIR-RAHĪM.

INNĀ E’ATAJNĀKEL KEVSER.

FE SALLI LI RABBIKE VE NHAR.

INNE ŠĀNI’EKE HUVEL EBTER.

  • žPrijevod sure El-Kevser glasi:

žU IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG

MI SMO TI UISTINU MNOGO DOBRO DALI,

ZATO SE GOSPODARU SVOME MOLI I KURBAN KOLJI,

ONAJ KOJI TEBE MRZI SIGURNO ĆE ON BEZ SPOMENA OSTATI.

  • žŠta je to Kevser?

žEnesa b. Malika r.a. pripovijeda: “Dok je s nama bio u džamiji, Allahov Poslanik a.s. nakratko je zadrijemao, a onda je podigao glavu smješeći se. Upitali smo: ‘Allahov Poslaniče, čemu si se nasmijao?’ Rekao je: ‘Upravo mi je objavljeno jedno poglavlje, pa je proučio: U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! “Mi smo ti, uistinu, Kevser dali, pa klanjaj se Gospodaru svome i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno će bez spomena ostati, a zatim je rekao: ‘Znate li šta je Kevser?’ Rekli smo: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Rekao je: ‘To je rijeka sa mnogo dobra koju mi je obećao moj Gospodar. To je izvor na koji će na Sudnjem danu, sa posudama brojnim kao nebeske zvijezde, dolaziti moji sljedbenici, pa će jednom robu između njih biti spriječeno da priđe. Ja ću reći: ‘Gospodaru, i on je moj sljedbenik.’ On će mi reći: ‘Ti ne znaš kakve je sve novine on uveo poslije tebe.’”

  • žČemu nas uči sura El-Kevser?
  1. Allah je taj koji daje i dobro i loše.
  2. Udjeljujmo i ne škrtarimo.
  3. Obavljajmo namaz i u njemu ustrajavajmo.
  4. Koljimo kurban i dijelimo ga siromasima.

ž