Treći islamski šart – Post

 • Osnovni pojmovi

SehurRučak prije početka posta.

Imsak – Posljednji čas kada se treba zapostiti.

Iftar – Vrijeme kada prekidamo post.

 • Definicija

Post je svjesno suzdržavanje, u ime Allaha, od svega što kvari post, od zore, pa do zalaska Sunca.

 • Utemeljenost ramazanskog posta

Allah dž.š. kaže: O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“ (El-Beqare, 186.)

Poslanik a.s. kaže: „Ko posti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni grijesi koje je prethodno počinio!“

 •  Koje su koristi posta?
 1. Donosi dobro i na dunjaluku i na ahiret, jer Poslanik a.s. kaže: „Postite, pa ćete biti zdravi!Što se tiče djela čiju nagradu ne zna niko sem Allah, to je post.“
 2. Štiti od grijeha i džehennemske vatre, jer Poslanik a.s. kaže: „Post je štit kojim se rob štiti od vatre.“ “O skupino mladića, ko je od vas u mogućnosti da se brine o ženi, neka se oženi, a ko nije u mogućnosti neka posti, jer će mu post pomoći da obuzda svoje strasti.” 
 3. Briše grijehe i bit će čovjekov zagovornik na Sudnjem danu, jer Poslanik a.s. kaže: “Ko isposti ramazan, znajući njegove granice i čuvajući se od onoga čega se treba čuvati u njemu, bit će mu izbrisani (grijesi) koje je prije (počinio).” „Post i Kur’an će biti zagovornici, šefadžije, za roba na Sudnjem danu. Reći će post: ‘O moj Gospodaru, zabranio sam mu hranu i strasti tokom dana, podari mi da se zauzmem za njega!’…“
 4. Na džennetska vrata Rejjan ući će samo postači, jer je Poslanik a.s. rekao: “Džennet ima osam vrata, jedna od tih vrata se zovu, Er-Rejan, i na njih će ući samo postači.“
 • Ko je dužan postiti?

Ramazanski post je farz-stroga dužnost za svakog pojedinca, koji je:

– Musliman;

– Punoljetan – Osoba je šerijatski punoljetna, najdalje do 15. godine. Kao što vidite djeca nisu dužna postiti, ali ih trebamo polahko navikavati na post, i njihov post je ispravan, ako bi postili. Na početku sa onim našim „našivanjem“, a kada napune 10 godina onda ih trebamo početi i tjerati. Ako bi dijete pokvarilo post, njemu se neće narediti da to nadoknadi tj. naposti.

– Psihički i fizički zdrav;

– Nije putnik;

– Nema šerijatskih zapreka za post (npr. da žena nije u hajzu ili nifasu).

 • Ko nije dužan postiti?

Postoji nekoliko opravdavajućih okolnosti u kojima musliman nije dužan postiti, a to su:

– Žena u hajzu i nifasu – Ženi u hajazu i nifasu je zabranjeno postiti, ali je dužna propuštene dane posta napostiti.

– Bolesnik – Bolesniku je dozvoljeno ne postiti, ako se boji da će mu post pogoršati ili odgoditi njegovo ozdravljenje. Što se tiče bolesnika i posta obavezna je konsultacija sa ljekarom, koji je kvalificiran i musliman. Pa, ako on kaže da se posti onda treba postiti, ako kaže da se ne posti onda se neće ni postiti. Nakon što osoba ozdravi i ramazan se završi, obavezno je napostiti propuštene dane posta.

– Putnik – Putniku je dozvoljeno da ne posti. Iako je putniku dozvoljeno da ne posti, po hanefijskom mezhebu bolje mu je da posti, ako mu to neće naškoditi. Ali ako bude mrsio, propuštene dane posta će napostiti nakon ramazana. Što prije to bolje.

– Trudnica i dojilja – Dozvoljeno im je nepostiti ako se boje za sebe, za dijete ili dijete koje doje, ali su obavezne napostiti propuštene dane posta.

– Oronuli starac – Starac kojem post može naškoditi njegovom zdravlju ili životu.

– Zatvorenik – Ovdje se misli na one zatvorenike koji borave u nehumanim uslovima, koji se muče, izgladnjuju…

– Radnici koji su primorani na teške fizičke poslove – Šta znači biti primoran? Primoran je onaj ko nije sam svoj gazda, koga gazda tjera da radi teške fizičke poslove bez obzira što on posti. Ali ako nije primoran, ako je sam sebi gazda, onda treba paziti da radi samo onoliko koliko se neće dovesti u stanje da mora prekinuti post. A šta je teški fizički posao? To svako određuje naspram sebe i svog stanja. Ali imajmo na umu da Allaha ne možemo prevariti. Ono što ovdje treba napomenuti jeste da ovoj kategoriji ljudi nije dozvoljeno mrsiti od početka dana, nego trebaju početi postiti, nadajući se da će im Allah podariti snagu i izdržljivost. Ali ako pak ne budu u stanju onda će posle ramazana napostiti propuštene dane posta.

 • Koji su uvjeti za ispravnost posta?

Postoje 3 uvjeta za valjanost posta:

 1. Nijet u njegovo vrijeme za svaki dan – Vrijeme nijeta za ramazanski post je od početka noći uoči dana koji će se postiti, pa do nekih sahat vremena prije podnevskog vremena. Sam sehur ili kako mi to nekad kažemo ručak u toku ramazana je nijjet. Nijjet se nalazi u srcu, ali učenjaci kažu da ga je lijepo izgovoriti i jezikom.
 2. Da ne postoji nešto što je u suprotnost sa postom, kao hajz ili nifas – Ženska osoba koja je u hajzu i nifasu tj. koja ima mjesečno čišćenje ili je u postporođajnom periodu nije dužna postiti. Ako bi postila njezin post neće biti ispravan, čak će biti i griješna, i kad prođe ovaj period dužna je napostit onoliko dana koliko je propustila dok je bila u ovom stanju. Ovdje treba napomenuti da se za ispravnost posta ne uslovljava da osoba ne bude džunub, pa makar se mogla i očistiti.
 3. Da se ne dogodi nešto što kvari post.
 •  Kada i keffaret

 Kada je nadoknada opravdano izostavljenih ili prekinutih dana posta. U nastavku lekcije ćemo spomenuti ko je dužan napostiti propuštene dane posta. Iz ovoga su izuzeti samo oni koji prekinu post zbog zaborava, kada se nastavlja post i nije se dužno napaštati.

Keffaret je iskup za namjerno prekidanje posta. Znači osoba koja namjerno bez opravdanog razloga i bez prava na povlasticu nepoštenja, svjesno i po svom izboru prekine post u mjesecu ramazanu konzumirajući nešto što je uobičajeno za jelo i piće ili ima intimni odnos, dužna se, pored obaveze napaštanja tog dana ili više njih, iskupiti za prekinuti post. Keffaret se sastoji u oslobađanju roba ili posta dva mjeseca uzastopno bez prekidanja (osim žene koja dobije hajz) ukoliko se u mogućnosti ili da se nahrani šezdeset siromaha, i to sa dva obroka koja će ih zasititi. Prema našoj pravnoj školi siromasima se može dati i protuvrijednost ovih obroka. Ukoliko se u toku ramazana napravi više prekršaja koji iziskuju keffaret, dovoljan je jedan keffaret za sve te prekršaje.

 • Kome je dozvoljeno odgoditi post?

Sljedećeim osobama je dozvoljeno da odgode post u mjesecu ramaznu, uz obavezno nadoknađivanje propuštenih dana:

– Putnik;

– Bolesnik;

– Trudnice i dojilje;

– Bojazan za život

– Radnici koji obavljaju teške fizičke poslove.

 • Šta kvari post?

Post će pokvariti ako:

– Namjerno jedemo ili pijemo;

– Namjerno spolno općimo ili ejakuliramo;

– Namjerno izazivanje povraćanja;

– Namjerno nešto progutamo, ušmrknemo, udahnemo…i to dođe do naše nutrine;

– Pojava hajza i nifasa;

– Primanje infuzija ili drugih hranjivih injekcija.

 •  Post neće pokvariti?

Post neće pokvariti:

– Ako iz zaborava nešto pojedemo, popijemo ili spolno općimo;

– Poluciranje u snu;

– Poljubiti ili dodirnuti ženu;

– Ono što uđe u utrobu kroz pore na tijelu;

– Ulazak u utrobu onoga čega se ne može sačuvati;

– Vađenje i davanje krvi, kao i hidžama;

– Nenamjerno povraćanje, osim ako nam se ono što povraćamo vrati u utrobu.

 •  Fidja

 Fidja znači da za svaki dan koji nismo postili damo vrijednost sadekatul-fitra, nekome od siromaha, kojima se može dati i zekat. Fidju mogu dati sljedeće dvije kategorije ljudi:

– Oronuli starac koji je sve slabiji i slabiji;

– Bolesnik koji nema nadu u izlječenje.

 • Kada je lijepo postiti?

Pored obaveznog posta postoji i dobrovoljni post, tj. kada je sunnet postiti, ako možemo:

– Ponedjeljkom i četvrtkom;

– Dan Arefata;

– Šest dana mjeseca ševvala;

– Tri dana u svakom mjesecu;

– Davudov post;

– U prvoj polovini ša‘bana.

Zabranjeno je postiti prvi dan Rmazanskog bajrama i sve dane Kurban bajrama.

 • Šta je lijepo raditi uz ramazan?

 Uz ramazan je lijepo raditi sljedeće:

– Klanjati što više namaza u džematu;

– Učiti Kur’an što više. Bilo bi lijepo svaki dan proučiti džuz, tako da se uz ramazan prouči cijeli Kur’an.

– Što više zikriti i doviti, jer je ramazan mjesec kada Allah dž.š. posebno uslišava naše dove.

– Što više dijeliti sadaku i pomagati nemoćne, jer je ramazan mjesec suosjećanja.

 • Šta ne bi trebali raditi uz ramazan?

 Uz ramazan ne smijemo ili ne bi trebali raditi sljedeće:

– Jesti i piti, jer to kvari post. Ali ako iz opravdanih razloga ne bi postili, opet ne bi trebali javno jesti i piti.

– Obarati pogled, jer gledanje u zabranjeno grijeh, a musliman se uz ramazan treba što više čuvati grijeha.

– Ne svađati se i ne raspravljati sa drugim ljudima.

– Ne zaklinjati se, ne lagati i ogovarati.

– Ne pušiti. Jer pušenje kvari naš post, a također konzumiranje svih vrsta duhanskih proizvoda je zabranjeno.

– Ne besposličariti, jer je ramazan mjesec posebnih blagodati i nagrada i to bi trebali iskoristiti u nešto što je dobro i korisno kako bi imali što više dobra kako na ahiretu tako i dunjaluku.

– Ne slušati muziku, jer muzika često odvraća od Allaha i potiče na grijeh.

 • Itikaf

 Itikaf je boravak s namjerom ibadeta u džamiji, uz poštovanje posebnih pravila. Sunnet je itikaf činiti zadnjih 10 dana mjeseca ramazana. Osoba koja je u itikafu ne smije izlaziti iz mjesta u kojem itikaf obavlja, osim radi namaza ili obavljanja fiziološke potrebe ili čišćenja ili iz neke nužde. Takođe osoba koja je u itikafu ne smije imati spolni odnos. Lijepo bi bilo da osoba koja je u itikafu što više vremana provodi u ibadetu, a da se kloni svega što je dunjalučko. Žena itikaf može obaviti u svojoj kući.

Ako želite ovu lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: