Namaz u džematu

 • Osnovni pojmovi

Džemat – zajednica skup muslimana, u ovom slučaju zajedničko klanjanje namaza.

Imam – muškarac koji predvodi namaz.

Muktedija – osoba koji klanja za imamom.

 • Definicija namaza

Namaz se na arapskom kaže salat. Salat jezički znači opću molbu za dobro (dova). Definicija namaza je: Namaz je ibadet sastavljen od učenja, ruku’a i sedždi.

 • Vrste namaza

Namaz se dijeli na tri vrste:

 1. Farz namazi (farzovi pet dnevnih namaza, džuma namaz, dženaza namaz)
 2. Vadžib namazi (bajram namaz, vitr namaz, zavjetni namaz)
 3. Sunnet namazi (sunneti i sunsunneti pet dnevnih namaza i nafaila namazi)
 • Značaj namaza u islamu

Koliko je namaz u islamu značajan najbolje ćemo vidjeti iz sljedećeg:

– Namaz je stub islama, jer Poslanik a.s. kaže: “Glava svih stvari je islam, njegov stub je namaz, a njegovo vrhunsko upotpunjenje jeste džihad.”

– Namaz je znak vjere, jer Poslanik a.s. kaže: “Dosita je između čovjeka, mnogoboštva i nevjreovanja ostavljanje namaza.”

– Namaz štiti čovjeka od grijeha, jer Allah dž.š. kaže: “Namaz dosita odvraća od razvrata i svega što je ružno…”

– Namaz briše grijehe, jer Poslanik a.s. kaže: “Pet dnevnih namaza i džuma do džume brišu ono što je između njih.”

– Namaz otklanja brigu i tugu, jer Allah dž.š. kaže: “Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore, zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga i sedždu obavljaj.”

 • Namaz u džematu

Namaz u džematu spada u kategoriju sunneta, a po nekima je vadžib ili farz.

Kolika je vrijednost namaz u džematu možemo vidjeti iz sljedećih hadisa:

Poslanik a.s. kaže: “Namjeravao sam da naredim nekome da klanja ljudima, zatim da odem onima koji su izostali iz džemata, i naredim da im se kuće zapale snopom drveća. Kada bi neko od njih znao da će naći debelu kost došao bi, to jest na jaciju.”

Poslanik a.s. kaže: “Kada god vjernik pođe u džamiju, Allah mu za taj odlazak pripremi novo mjesto u džennetu.”

Poslanik a.s. kaže: “Namaz u džematu je vrijedniji od namaza pojedinca 27 puta.”

Poslanik a.s. kaže: “Namaz dvojice bolji je od namaza pojedinca, a namaz trojice bolji je od namaza dvojice, što ih je više to je Allahu draže.

Abdullah b. Suvejd el-Ensari prenosi od svoje tetke Ummu Humejd, žene Ebu Humejd el-Sa’idija, da je došla Poslaniku s.a.w.s., rekavši mu: O Allahov Poslaniče, ja volim klanjati namaz za tobom – našta joj on reče: „Znam da voliš klanjati namaz za mnom, ali, namaz kojeg ćeš klanjati tamo gdje spavaš ti je vrijedniji od namaza kojeg ćeš klanjati na drugom mjestu u sobi, i namaz obavljen u sobi ti je vreijedniji od namaza kojeg bi obavila negdje drugo u kući, i namaz obavljen u svojoj kući ti je vrijedniji od namaza kojeg bi obavila u lokalnoj džamiji, i namaz u lokalnoj džamiji ti je vrijedniji od namaza obavljenog u mojoj džamiji!“ Reče: Naredila je da joj se napravi mesdžid na kraju svoje kuće, kojeg je zastrla, i u njemu je klanjala sve dok nije umrla!

 • Opravdani razlozi izostavljanja iz džemata

Svaki punoljetan i pametan musliman bi se trebao potruditi da što više namaza klanja u džematu. Neki od opravdanih razloga izostanka iz džemata su:

– Jaka kiša i hladnoća ili velika tama i vjetar noću ili veliko blato;

– Strah za život ili imetak ili odlazak saputnika, ako bi klanjao u džematu;

– Bolest zbog koje ne može ići u džamiju;

– Ako bude postavljena hrana za kojom on žudi ili je osjetio potrebu za fiziološkom nuždom.

 • Uslovi da bi neko bio imam

Biti imam je velika odgovornost, zbog toga imam ne može biti svako.

Da bi neko bio imam potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:

– Da je musliman;

– Da je punoljetan;

– Da je muško;

– Nepostojanje neke smetnje, kao npr. da je sahibi uzur ili tepevac ili da muca.

 • Ko je najpreči da bude imam?

Na ovo pitanje dao nama je Poslanik a.s. odgovor u svom hadisu, gdje se kaže: “Ljudima će imamiti onaj ko najbolje poznaje Allahovu Knjigu (propise, ne napamet). Ako tu budu isti, onda onaj koji najbolje poznaje sunnet. Ako tu budu isti, onda onaj koji je prije obavio hidžru. Ako i tu budu isti, onda ko je prije primio islam. Čovjek neće imamiti drugom čovjeku u njegovoj upravi (nadležnosti), niti će sjesti u njegovoj kući na njegovo počasno mjesto bez njegove dozvole.”

Ako bi se kojim slučajem desilo da u svemu budu isti, onda se prednost daje starijem. Nije lijepo postavljati za imama velikog griješnika, iako je namaz za njim ispravan.

 • Uslovi za klanjanje u džematu

Za namaz u džematu potrebno je ispuniti određene uvjete i pravila, a oni su:

– Za džemat je potrebno najmanje dvije osobe;

– Nijjet da ćemo klanjati za imamom;

– Da ne budemo ispred imama;

– Ako su dvojica imam postavlja onoga koji klanja za njim sa svoje desne strane;

– Sunnet je da se prvo redaju ljudi, pa djeca, pa žene;

– Imam mora odlučiti da će predvoditi žene u džematu;

– Da imam i muktedija ne klanjaju dva različita farza;

– Da imam ne bude onaj koji je prispio u džemat;

– Da nema velike razdaljine (dva safa ili više) između imama i muktedije;

– Da ne vidimo kod imama neku stvar koja po našem mišljenju kvari namaz.

 • Slijeđenje imama

Slijediti imama u namazu je farz. Ako bi muktedija podigao glavu sa sedžde ili se podigao sa rukua prije imama treba se vratiti, inače njegov namaz će biti neispravan. Muktedija neće slijediti imam u predaji selama, kada je prispio na namaz. Muktedija slijedi ima u svim namaskim učenjima, osim na kijamu, tu ga neće slijediti, nego će šutjeti i slušati (na početku namaza pročiti Subhaneke). Poslanik a.s. kaže: “Imam je određen da bi se klanjalo za njim, pa kada izgovori tekbir i vi ga izgovorite, a kada uči vi slušajte.” “Imamovo učenje je njegovo učenje.”

Ako bi imam u toku namaza pogriješio upozorit ćemo ga tako što će muškarci izgovariti naglas Subhanellah, a žene pljesnuti rukama.

 • Zamjena imama u toku namaza

Dozvoljeno je imamu, ako mu se desi nešto što kvari abdest, a on na to ne može uticati, da postavi za imama nekoga od onih koji klanjaju za njim. Zamjena se može postići išaretom ili povlačenjem.  Dozvoljeno je imamu da postavi nekoga na svoje mjesto, ako ne bi bio u stanju da nastavi učenje. Neće imam tražiti zamjenu, ako ne bi mogo obavljati ruku i sedždu, nego će završiti namaz kako može. Ako imam pokaže na nekog čovjeka da ga zamijeni, a on to ne prihvati, on ima pravo da pokaže na drugoga.