Namaz bolesnika/putnika

  • Namaz bolesnika

Kao što smo već ranije rekli musliman je uvijek obavezan klanjati namaz, pa čak i onda kada je bolestan. Bolesnik će klanjati onako kako mu njegovo zdravstveno stanje dopušta. Ako ne može klanjati stojeći, onda će sjesti pa klanjati, ali ako ne može ni sjedeći onda će ležeći klanjati.

Pošto je klanjanje namaza u stojećem polažaju osnova, tu osnovu je obavezno ispoštovati, ako je ikako moguće i koliko je moguće. Tako ako je čovjek u stanju klanjati samo jedan dio namaza stojeći, pa makar i sa pomagalom, klanjat će tako. Osoba koja zbog zdravstvenih razloga ne može učiniti sedždu, ali može stajati, ona će klanjati sjedeći (bolje je, jer kijam zahtijeva sedždu), poginjući glavu na rukuu malo, a malo više na sedždi.

Ona osoba koja ne može klanjati ni sjedeći klanjat će ležeći, tako što će okrenuti noge prema kibli, ali će podići koljena, glavom će simbolično čini ruku i sedždu. Ali ako je u takvom zdrvastvenom stanju da ne može ni smbolično činiti glavom ruku i sedždu odgodit će namaz. Ako bi takvo stanje potrajalo toliko dugo da propustimo više od 5 namaza takva osoba neće biti obavezna da ih naklanja.

Ako bi se razbolili u namazu, završit ćemo onako kako možemo, ali ako bi kojim slučajem ozdravili u namazu, nastavit ćemo klanjati stojeći.

  • Namaz putnika

Ko je putnik (musafir)? Putnik (musafir) je svako onaj ko krene na put udaljen najmanje 89 km, od mjesta stanovanja. Onaj ko stekne epitet putnika on stiče i olakšicu skraćivanja namaza, sve dok se ne vrati u mjesto boravka ili dok ne odluči provesti u jednom mjestu, koje je podesno za stanovanje, 15 ili više dana. Ako bi neko boravio u jednom mjestu, iščekujući putovanje i ne namjeravajući ostati u njemu, smatrat će se putnikom, bez obzira koliko u njemu ostao. Vadžib je putniku da skraćuje četverorekatne farz namaze, na dva rekata. Onaj ko ovo namjerno ne bi poštovao bio bi griješan. Ako bi putnik klanjao namaz za onim imamom koji nije putnik on neće skraćivati namaz nego će slijediti imama do kraja. Ali ako bi onaj koji se ne smatra putnikom, klanjao za imamom koji je putnik, on će nakon što imam preda selam na lijevu stranu, ustati i doklanjati preoszali dio namaza.

Ako bi putnik u toku svog namaza prospustio neki namaz, pa se vratio kući, i onda se sjetio i želio ga naklanjati, naklanjat će ga skraćeno.

Putnik će klanjati sunnete, ako ima dovoljno vremena.

Prema stavu IZBiH dozvoljeno je spajati namaze u jednom namaskom vremenu, podne i ikindiju, akšam i jaciju.

  • Namaz u prevoznom sredstvu

Ako musafir putuje u prevoznom sredstvu, on može da putuje u svom vlastitom prevoznom sredstvu ili u nekom od javnih sredstava prevoza, poput autobusa, vozova i slično. Pa ako putuje u svom autu i slično obavezan je da stane sa autom i nađe odgovarajuće mjesto gdje može obaviti farz namaz. Iz ovoga se izuzima situacija nužde, poput toga da nema gdje stati sa autom, ili ima gdje stati, ali nema gdje klanjati zbog kiše, nevremena, blata, straha da će mu neko nauditi i sličnog, a boji se da će mu isteći namasko vrijeme ako ne klanja sjedeći u vlastitom autu.

U ovom slučaju obavezan je da stane sa autom i okrene ga u pravcu Kible i tada mu je dozvoljeno da klanja sjedeći u autu. A ako bi predpostavili da ne može ni sa autom negdje stati, a bojazan je da će mu isteći namasko vrijeme, dozvoljeno mu je zbog nužde klanjati sjedeći u autu u pravcu u kojem auto ide.

A ako musafir putuje u javnom prevozu, poput autobusa i voza i nema uslova i mogućnosti da klanja stojeći sa ruku’om i sedždom, a ako ne bi klanjao isteklo bi mu namasko vrijeme, dozvoljeno mu je zbog nužde da klanja sjedeći na mjestu gdje svakako sjedi. Pokušat će da bude okrenut prema kibli, ako je ikako moguće, barem prilikom donošenja početnog tekbira.