Naklanjavanje propuštenih namaza

Neklanjanje propisanih namaza u njihovom vremenu, bez opravdanog razloga, spada u velike grijehe. Čovjeku se pišu dva grijeha, ako ne klanja namaz u njegovom vremenu. Prvi grijeh za neklanjanje namaza, dok se drugi grijeh piše zbog neklanjanja namaza u njegovom vremenu. Prvi grijeh može poništiti (izvrisati) tako što ćemo naklnjati propušteni namaz, a drugi grijeh se ne briše, osim pokajanjem Allahu dž.š.

  • Opravdani razlozi za odgađanje namaza

Čovjek je obavezan klanjati namaz gotov u svakom vremenu i u svakom stanju. Postoji samo nekoliko razloga zbog kojih čovjek može odgoditi svoj namaz za neko drugo vrijeme, a to su:

– Zaborav;

– Ludilo;

– Nesvijest (koma, san…);

– Strah od neprijatelja;

– Nužni posao.

  • Koji namazi se naklnjavaju?

Naklanjavaju se samo određeni namazi, a to su:

– Farzovi pet dnevnih namaza;

– Vitr namaz;

– Zavjetni namaz;

– Nafiila koja je neispravno obavljena;

– Sabahski sunnet do podne tog dana.

Napomena: sunneti, džuma, bajram, se ne neklanjavaju. Naklnjavanje farz namaza je stroga obaveza (farz), dok je naklanjavanje vadžib namaza ili nafila koje su neispravno obavljene vadžib.

  • Kada naklnjavamo propuštene namaze?

Naklanjavanje se može učiniti u bilo kojem dobu života, ali bi trebalo propuštene namaze naklanjati čim nam se ukaže prilika, što prije to bolje. Naklanjavanje propuštenih namaza nije ispravno u vremenima kada je zabranjeno klanjanje. Takođe ne bi trebali propuštene namaze naklanjavati pred narodom.

  • Kako se klanja propušteni namaz?

Propušteni namaz se klanja se isto kao i namaz u njegovom redovnom vremenu. Prvo se klanjaju propušteni namazi, pa tek onda redovni namaz. Obavezno je poštivati redoslijed namaza.

Npr. Propustio sam juče podne namaz, jutros sabah namaz i hoću sve da naklanjam večeras u jacijsko vrijeme. Prvo klanjam podne, pa sabah, pa tek onda jaciju namaz.

Treba zanijetiti tačno koji se namaz naklanjava, osim u slučaju kada je veliki broj namaza, tada nijetimo koji namaz naklanjavamo

  • Kada redoslijed naklanjavanja propuštenih namaza nije obavezan?

Redoslijed naklanjavanja propuštenih namaza nije obavezan u sljedeća tri slučaja:

– Ako nam je vrijeme redovnog namaza na izmaku;

– Ako zaboravimo na propušteni namaz;

– Ako smo izostavili šet ili više propuštenih namaza.