Namaski vadžibi

 • Opće napomene

Vadžib je obavezan, ali ne na stepenu obaveznosti kao farz. Onaj ko nenamjerno izostavi vadžib, zakasni ili porani sa njegovim izvršenjem ili ga uradi pogrešno, ne kvari namaz, ali je dužan učiniti sehvi sedždu, ali ko to uradi namjerno dužan je ponoviti namaz. Jedna sehvi sedžda pokriva više nenamjernih grešaka učinjenih u toku namaza.

Postoji 18 namaskih vadžiba, a to su:

 1. Proučiti Fatihu, jer Poslanik kaže: “Nema namaza ko ne prouči Fatihu.” 
 1. Učenje Kur’ana na prva dva rekata farza, na svim rekatima vitra i nafila, uz Fatihu;
 2. Fatihu učiti prije sure;
 3. Fatiha se ne ponavlja;
 1. Pridržavanje redoslijeda sedždi tj. učiniti drugu sedždu;
 2. Činjenje sedžde na nosu zajedno sa čelom i stavljanje šaka i koljena na zemlju;
 3. Vraćanje sa ruku’a i sjedenje između dvije sedžde;
 4. Smirenost na ruku’u i sedždi;
 5. Učiniti sehvi sedždu kada je potrebno;
 6. Prvo sjedenje u vremenu koliko možemo da proučimo et-tehijjatu i sjedenje na sehvi sedždi;
 7. Učenje et-tehijjatu na svakom sjedenju;
 8. Ustati na treći rekat odmah nakon završetka et-tehijjatu, kod trorekatnih ičetverorekatnih namaza, sek ikindijskog i jacijskog sunneta. Ko poslije et-tehijjatu ostane sjediti koliko je potrebno da se tri puta kaže subhanellah, mora učiniti sehvi sedždu;
 1. Proučiti kunut dovu;
 1. Izgovoriti bajramske tekbire, uz dodavanje tekbira za ruku na drugom rekatu bajram namaza;
 2. Imamovo učenje naglas, kod sljedećih namaza sabahskog farza, akšamskog farza, jacijskog farza, džumanskog farza, bajrama, teravija i vitr namaza uz ramazan. Ko klanja sam može birati hoće li učiti naglas ili u sebi, iako je bolje naglas.
 1. Imamovo učenje u sebi, kod sljedećih namaza podne namaza, ikindije namaza, 3. rekata akšam namaza, zadnja dva rekata kod jacijskog farza…);
 1. Obavljanje svakog farza i vadžiba na njegovom mjestu. Ako bi mujezin otezao u prenošenju tekbira, džematlije neće čekati dok mujezin, ne završi sa tekbirom, kako ne bi zakasnile na namasku radnju;
 1. Izgovaranje selama dva puta.