Namaski sunneti

 • Da se podsjetimo…

Sunnet je ono što je Muhammed a.s. radio, rekao ili svojom šutnjom odobrio, i preporučio da i mi to radimo. Onaj ko izvršava sunnet bit će nagrađen, a onaj ko ga namjerno izostavlja zaslužuje ukor.

 • Namaski sunneti su:
 1. Dizanje ruku prije početnog tekbira; muškarci naspram ušiju, žene naspram ramena. Malik b. Huvejris prenosi da je Poslanik a.s. kada bi izgovorio tekbir, dizao ruke naspram ušiju.
 2. Imamovo izgovaranje tekbira, semiallahu limen hamideh i selama onoliko glasno koliko je potrebno da ga čuju klanjači. Onaj ko klanja sam toliko glasno da sam sebe čuje.
 3. Izgovaranje početnog tekbira klanjača posle tekbira imama.
 4. Vezanje desne ruke preko lijeve, ispod pupka (muškarac) i stavljanje desne šake preko lijeve, na prsa, ispod grudi (žena). Va’il b. Hudžr kaže: “Vidio sam Vjerovjesnika da je stavio desnu ruku na lijevu u namazu ispod  pupka.”
 5. Učiti Subhaneke nakon početnog tekbira.
 6. Učenje E’uze nakon Subhaneke.
 7. Učenje Bismille.
 8. Izgovaranje riječi AMIN u sebi, nakon proučene Fatihe. Alija, Ibn Mes’ud, Omer… nisu naglas izgovarali amin.
 9. Da imam na prvom rekatu sabaha uči duže nego na drugom.
 10. Izgovaranje svih tekbira, sem početnog, jer je početni tekbir farz.
 11. Obuhvatanje koljena šakama, ispravljanje nogu, leđa  i glave sa stražnjim dijelom tijela (muškarac) žena ne širi svoje prste, niti obuhvata koljena, nego ih skupi, i savije malo koljena, skupi se.
 12. Izgovaranje subhane rabbijel azim i subhane rabbijel e’ala, na rukuu, odnosno sedždi, minimalno 3x, a može više.
 13. Podizanje sa rukua i izgovaranje riječi semi’ala hulimen hamideh; Rabbena lekel (ve lekel) hamd.
 14. Prilikom spuštanja na sedždu prvo spustiti koljena, pa ruke i na kraju lice između šaka.
 15. Da muškarac na sedždi rastavi stomak od stegna, laktove od bokova i podlaktice od tla. Žene će se skupiti.
 16. Okrenuti nožne prste za vrijeme sedžde prema kibli.
 17. Prilikom tešehuda staviti šake na stegna, a prste blizu koljena.
 18. Traženje oprosta između dvije sedžde; ALLAHUMMAGFIRLI, VERHAMNI, VE’AFINI, VEHDINI, VERZUKNI (Allahu naš, oprosti mi, smiluj mi se, zaštiti me, uputi me i opskrbi me).
 19. Ustajanje nakon druge sedžde na vrhovima prstiju bez oslanjanja na ruke.
 20. Sjedenje na lijevoj nozi i uspravljanje desne, okrećući njene prste prema kibli (muškarac) žena će sjediti na lijevom stegnu, stavivši nogu na nogu.
 21. Dizanje prsta priliko izgovaranja riječi ešhedu en la ilahe illellah.
 22. Učenje Fatihe na trećem i četvrtom rekatu farza.
 23. Proučiti salevate nakon tešehuda na zadnjem sjedenju.
 24. Proučiti dovu poslije salevata, na zadnjem sjedenju.
 25. Okretanje lica na desnu, kod prvog selama, i na lijevu stranu, kod drugog selama.