Namaski adabi

  • Opće napomene

Adab je množina od riječi edeb. Adab je sinonim riječi mustehab. Adab ili mustehab je ono što je Poslanik a.s. neredovno radio. Ko ih bude radio bit će nagrađen, a ko ih bude izostavljao neće biti kažnjen niti prekoren.

  • Namaski adabi su:
  1. Usmjeriti pogled na mjesto sedžde;
  2. Sustezanje od kašljanja koliko je to moguće;
  3. Sprečavanje podrigivanja;
  4. Neotvaranje usta prilikom zijevanja, a ako ne može onda treba staviti ruku na usta, jer Poslanik a.s. kaže: “Kada neko od vas zijeva, neka usta pokrije rukom, jer šejtan ulazi.”

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: