Sehvi sedžda

Sehvi sedžda je naknadna sedžda koja se čini sa ciljem da ispravimo grešku koju smo nenamjerno učinili u namazu. Učiniti sehvi sedždu je vadžib.

Greške radi kojih smo dužni učiniti sehvi sedždu su:

  • Ako se nenamjerno izostavi neki namaski vadžib;
  • Ako se zakasni sa izvršenjem nekog namaskog vadžiba;
  • Ako se zakasni sa obavljanjem namaskog rukna;
  • Ako se dvoumimo oko broja rekata, uzet ćemo manji broj, a onda učiniti sehvi sedždu;
  • Ako pogriješimo u vadžibu.

Sehvi sedždom se ne može ispraviti namaski farz i sehvi sedžda se ne čini zbog ispuštanja nekog namaskog sunneta.

  • Kako učiniti sehvi sedždu?

Sehvi sedžda se čini tako što na kraju namaza, poslije predaje selama na desnu stranu (izgovorimo Allahu ekber) zatim učinimo dvije sedžde (kao redovne namaske sedžde).  Poslije te dvije sedžde proučimo et-tehijjatu, salevate i dovu, te predamo selam na desnu i lijevu stranu.

  • Propisi vezani za sehvi sedždu

Ako smo zaboravili učiniti sehvi sedždu, nakon predaje selama, na desnu stranu, a nismo se pomakli sa mjesta gdje smo klanjali namaz, učinit ćemo je kada se sjetimo. Jedna sehvi sedžda je dovoljna za ispravku više spomenutih grešaka.

Osoba koja klanja za imamom nije dužna učiniti sehvi sedždu zbog greške koju je učinila sama u toku zajedničkog klanjanja namaza, ali će zajedno sa imamom učiniti sehvi sedždu kada je imam učini. Ako smo prispjeli u džemat, pa prilikom naklanjavanja propuštenog pogriješimo, obavezni smo učiniti sehvi sedždu.

Ako u toku namaza pogriješimo, pa ustanemo na peti rekat, kod četverorekatnih namaza, ili četvrti rekat, kod trorekatnih namaza, ili treći rekat,  kod dvorekatnih namaza, vratit ćemo se ukoliko nismo učinili sedždu, pa ćemo zatim učiniti sehvi sedždu. Ali ako učinimo sedždu u rekatu iz zaborava i greške, onda ćemo pridodati još jedan rekat i brojat će nam se kao nafila, i nećemo činiti sehvi sedždu. Kasnije ćemo ponoviti taj farz namaz.

  • Sumnja u namazu

Ako čovjek klanja i posumnja u broj rekata koje je klanjao, a to mu se dešava prvi put i zaborav mu nije uobičajan, namaz je pokvaren i ponovit će namaz. Međutim, ako mu se zaborav ponavlja, uzet će manji broj rekata i učinit će sehvi sedždu. Ako se pojavi sumnja nakon što je predao selam neće se na to obazirati, osim ako ne preovladava mišljenje da je pogriješio. Lijepo je obnoviti namaz, ako nas povjerljiva osoba obavijesti da smo klanjali manji broj rekata.