Peti imanski šart: Vjerujem u Sudnji dan

 • Šta je to Sudnji dan?

Peti imanski šart je vjerujem u Sudnji dan i općenito sva dešavanja nakon čovjekove smrti. Posljednji dan je dan kada će Allah uništiti ovaj svijet, dan kada će melek Israfil puhnuti u rog prvi put i svi će pomrijeti. Sudnji dan je dan kada će Allah suditi ljudima za njihova djela, dan kada će melek Israfil puhnuti drugi put u rog i svi će oživjeti kako bi polagali račun za svoja djela. Sudnji dan je dan apsolutne pravde kada će svako čovjekovo djelo, bilo ono dobro ili loše, biti izneseno na vidjelo.

 • Kada će biti Sudnji dan?

Kada će biti Sudnji dan zna samo Allah dž.š. i niko više. Ono što mi znamo jeste da će se Sudnji dan desiti u petak. Prije nego dođe vrijeme Sudnjeg dana moraju se ispuniti mali i veliki predznaci Sudnjeg dana.

 • Koji su to mali predznaci Sudnjeg dana?

Malih predznaka Sudnjeg dana ima mnogo, ali neki od njih su:

– Poslanstvo Muhammeda a.s.;

– Smrt Muhammeda a.s.;

– Nestanak emaneta;

– Raširenost nemorala;

– Pojava muzičkih instrumenata i njihovo dozvoljavanje;

– Ukrašavanje džamija i nadmetanje u njihovoj izgradnji;

– Nadmetanje u gradnji visokih građevina;

– Kada robinja rodi sebi gospodara;

– Blizina trgovina;

– Mnoštvo pisanja i izdavanja knjiga;

– Osvajanje Carigrada (današnji Istanbul);

– Rušenje Kabe….

 • Koji su to veliki predznaci Sudnjeg dana?

Veliki predznaci sudnjeg dana su:

 1. Dolazak Mehdija;
 2. Pojava Dedžala;
 3. Silazak Isa a.s.;
 4. Pojava naroda Jedžudž i Medžudž;
 5. Tri pomračenja;
 6. Pojava dima na nebu koji će sve prekriti;
 7. Izlazak Sunca sa zapada;
 8. Izlazak životinje iz zemlje;
 9. Vatra koja će sakupiti ljude.
 • Berzeh – zagrobni život

Smrt je rastanak duše od tijela. Smrt nije kraj nego je to prelazak iz jednosg života u drugi. Vjernik se ne treba plašiti smrti, jer će za njega smrt biti lahka, dok će za nevjernika smrt biti teška. Nakon što čovjek umre tijelo se zakopava u zemlju i tada počinje zagrobni život zvani berzeh i traje sve do ponovnog proživljenja. Nakon što se čovjek zakopa u zemlju dolaze mu meleki Munkir i Nekir koji ga pitaju: Ko ti je Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je poslanik? Vjernik će znati odgovor na ova pitanja, dok nevjernik neće. Kabursku tejskobu će svi osjetiti, ali će vjernicma biti život u berzehu puno ljepši i ugodniji od života nevjernika. Muhammed a.s. je molio: „Gospodaru moj, zaštiti me patnje u vatri i patnje u kaburu.“Ako želimo da se sačuvamo kaburskih iskušenja moramo redovno klanjati namaz, davati zekat, slušati učene ljude, čuvati se mokraće, da ne prenosimo tuđe riječi, ne krademo, ne lažemo, ne činimo blud, ne jedmo kamatu itd. Učenjem sure Mulk štitimo se iskušenja u kaburu.

 • Mahšer

Kada melek Israfil puhne u rog prvi put nastupit će Smak svijeta (sve živo će umrijeti, svemir uništen, palnine kao raščupana vuna…). Kada melek Israfil puhne u rog drugi put, sve mrtvo će biti oživljeno. Prvi koji će biti proživljen je Muhammed a.s. Bit ćemo proživljeni goli, bosi, neobrezani i kao takvi zaputit ćemo se prema mjestu okupljanja, koje se zove Mahšer. Mahšer je ravnica, bijela, nepregledna, niko se nigdje neće moći sakriti. Niko nikoga neće gledati, svi će biti zabrinuti za sebe. Sunce će biti toliko nisko da će se ljudi gušiti u svom znoju, ali će biti jedan hlad u kome će bit sedam vrsta ljudi. Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Sedam osoba će Allah, dž.š., uvesti u Svoj hlad onog dana kada ne bude drugog hlada osim Njegova: pravednog vladara, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, dž.š., čovjeka čije je srce vezano za džamiju, dvojicu ljudi koji se vole u ime Allaha, u Njegovo ime se sastaju i rastaju, čovjeka kojeg pozove lijepa i bogata žena na blud, a on odbije i kaže: ‘Ja se bojim Allaha!’ , čovjeka koji daje sadaku tako da mu lijeva ruka ne zna šta mu udjeljuje desna i čovjeka koji se u samoći sjeti Allaha pa mu oči zasuze.” Vjernici će u ovom teškom trenutku imati još jednu privilegiju, a to je da se napiju sa vrela HAVD. Havd je vrelo Allahovog Poslanika koje će doticati iz rijeke Kevser, koja se nalazi u džennetu. Opisujući ovo vrelo Poslanik a.s. kaže: „Moje vrelo je veličine koliko mjesec dana putovanja. Njegova voda je bjelja od mlijeka, a miris ugodniji od miska, posude na njemu su poput zvijezda na nebu. Ko se sa njega napije nikad više neće ožednjeti.“ Prvi koji će piti sa ovog vrela su siromašni muhadžiri.

 • Sudnji dan

Sakupljanjem svih ljudi koji su ikada živjeli na ovom svijetu označava početak Sudnjeg dana. Nakon toga će doći do susreta između ljudi i Allaha dž.š. Potom će biti pred Allahom izložena naša djela. Svakom čovjeku bit će izložena knjiga njegovih dijela, blago se onome kome knjiga bude data u desnu ruku, a teško onome kome bude uručena u lijevu ruku. Protiv čovjeka će svjedočiti sve (meleki, njegovi organi…) Allah neće grijehe vjernika javno iznijeti, već će ih prikriti,  i o njihovim djelima se neće previše raspravljati. Neki ljudi će bez polaganja računa u džennet ući. Nakon toga bit će postavljena savršeno tačna vaga, koja će izvagati ljudska djela, a ona se zove MIZAN. Jedan tas vage će vagati dobra, a drugi loša djela. Poslanik a.s. kaže: „Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na Mizanu i drage Gospodaru: SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHI-L-A’ZIM Poslanik a.s. kaže: „Čistoća je pola imana, a riječi EL HAMDULILLAH, hvala Allahu, pune Mizan.“ Vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva i šefa‘at. Šefa‘at je pravo na zagovorništvo, zauzimanje, za druge ljude na Sudnjem danu. Pravo na šefa‘at će imati samo oni kojima Allah da to pravo: poslanici, šehidi, evlije i drugi odabrani Allahovi robovi. Kur‘an će se zauzimati za one koji ga budu redovno učili, Muhammed a.s. za svoje sljedbnike, šehidi i drugi odabarani ljudi za članove svojih porodica…Šefa‘at jeste zauzimanje u smislu oprosta grijeha, za ulazak u džennet, za smanjenje džehennemske kazne… Učenjem dove posle ezana ispunjavamo jedan od uvjeta za šefa‘at Poslanika a.s.

 • Sirat ćuprija

Nakon polaganja računa i vaganja dijela ljudi će biti upućeni ka Sirat ćupriji. Sirat ćuprija je mosta iznad džehennema, ka džennetu. Sirat je most koji je oštriji od sablje, tanji od dlake, na njemu se nalaze džehennemske kuke i mnogo je klizav, na njemu će se mnoge noge okliznuti. Sirat ćuprija je prekrivena tamom, ali će Allah dati vjernicima svjetlo koje će im pomoći da prijeđu preko nje. Jačina svjetla će biti shodno veličini dobrih dijela. Ljudi će preko Sirat ćuprije prijeći shodno svojim djelima, neki će prijeći brzinom treptaja oka, neki kao munja, neki brzinom vjetra, neki kao ptice, neki kao trčeći konj, neki žurno, a posljednji će prelaziti puzajući. Na Sirat ćupriji će biti zadržani, dok će ih plamen džehennema pržiti, oni koji su omalovažavali svoga brata.

 • Kantar

Poslanik a.s. je kazao: “Nakon što se vjernici spase vatre i prijeđu Sirat ćupriju, bit će zaustavljeni na mjestu koje se nalazi između dženneta i džehennema, da bi izmirili račune jedni s drugima, i kada to riješe i očiste se od svega, bit će im dozvoljeno da uđu u džennet. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, bit će im jasniji put ka njihovim nastambama u džennetu nego što im je bio ka njihovim nastambama na dunjaluku.”

 • Bedemi

Bedemi su visoke pregrade između dženneta i džehennema. Sa njega će se vidjeti i džennet i džehennem. Na bedemima će biti smješteni oni koji imaju podjednako dobrih i loših dijela, ali će ih Allah će na kraju svojom milošću uvesti u džennet.

 • Džennet

Oni koji uspiješno prijeđu Sirat ćupriju stići će do vječnog boravišta dženneta, gdje će uživati nagradu za djela koja su učinili na dunjaluku. U džennetu su rijeke i prostrane odaje, ugodan život bez poteškoća, gdje će vijernici sve što požele dobiti. U njemu se nalazi ono što oči nisu vidjele, što uši nisu čule, što razum ne može zamisliti. Džennet ima 100 deredža, a najviši nivo je Firdevs, koji se nalazi ispod Allahovog prijestolja Arša. Osam je vrata dženneta, a najveća nagrada će biti gledanje u Allaha dž.š. Džennet je stvoren i već postoji. Dženetska posluga su džennetske hurije (mlade lijepe žene) i gilmani (mladi lijepi mladići). Najniži stupan džennneta je bolji 10 puta od cijelog dunjaluka.

 • Džehennem

Džehennem je ahiretsko vječno boravište za nevjernike, ali i za vjernike počinioce velikih grijeha, osim ako im Allah oprosti, u kojem će ostati jedno vrijeme. Džehennem je strašno boravište, vatra, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. U njemu se nalaze najstrašnije kazne, hrana će im biti drvo zekum, a piće znoj i ključala voda. Džehnnemska vatra je jača od dunjalučke za 69 puta. Džehennem ima sedam vrata. Čuvari džehennema će biti  grubi i silni meleki Zenabije. Najslabija džehennemska kazna će biti da će tabani biti u vatri, ali će mozak ključati. Neki ljudi će nakon što odrade kaznu u džehennemu Allahovom milošću biti prebači u džennet.

 • Imena Sudnjeg dana

Sudnji dan ima mnogo imena, ali ćemo navesti samo nekoliko:

 1. El jevmul ahir – Dan posljednji;
 2. Jevmud din – Dan polaganja računa;
 3. Jevmul hisab – Dan polaganja računa;
 4. Karia – Smak svijeta;
 5. Vakia – Događaj.

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu kliknite na: