Drugi imanski šart: Vjerujem u Allahove meleke

 • Uvod

Ve melaiketihi je drugi imanski šart i znači vjerujem u meleke. Meleki (anđeli) su razumna, nevidljiva, duhovna bića stvorena od nura (svjetlosti), koja nikad ne griješe, već poslušno i sa zadovoljstvom izvršavaju Allahove naredbe. Zabranjeno je prikazivanje meleka u obliku kipova, slika isl.

 • Osobine meleka

Kao što smo već rekli meleki su stvoreni su od svjetlosti i duhovna su nevidljiva bića. Obdareni su razumom. Stvoreni su prije ljudi. Nebeska su stvorenja i veoma su veliki i snažni. Mnogobrojni su toliko da njihov broj zna samo Allah dž.š. Imaju krila i nevjerovatno su brzi. Imaju mogućnost transformacije u neka druga Allahovo stvorenja npr. čovjeka…Nisu ni muško ni žensko, ne razmnožavaju se i ne žene. Ne jedu i ne piju i ne spavaju i ne umaraju se. Poslušno obavljaju Allahove naredbe, jer nemaju slobodnu volju. Ne griješe i ne vole ružna djela. Plemeniti, časni, dobri, stidni, učeni, lijepi….

 • Podjela meleka

Broj meleka zna samo Allah dž.š. Svi su oni stvoreni sa svrhom. Ne poznajemo imena i dužnosti svih meleka, ali neki od nama poznatih meleka su:

 1. Džebrail (Gabriel) – Melek koji je dostavljao objave i poruke poslanicima i dobrim ljudima. Najodabraniji melek;
 2. Mikail (Mihail) – zadužen za prirodne pojave (vjetar, kiša, snijeg…);
 3. Melekul mevt – Azrail (Azrael) – Melek smrti;
 4. Israfil (Rafael) – Zadužen da puhne u sur (rog) pred Sudnji dan;
 5. Ridvan – Čuvar dženneta;
 6. Malik – Čuvar džehennema;
 7. Ra’d – zadužen za oblake, gromove…Pomoćnik Mikaila;
 8. Munker i Nekir – Meleki koji ispituju u kaburu. Ko ti je Bog? Ko ti je poslanik? Koja ti je vjera?
 9. Kiramen Katibin – Dva meleka koja se nalaze na ramenima čovjeka i pišu njegova djela;
 10. Harut i Marut – Dva meleka koja su podučavali Babilonce sihru.

NAPOMENA: U zagradama su upisani biblijski nazivi za meleke. 

Pored ovih meleka čija znamo i imena i zaduženja, mi poznajemo i određenu grupu meleka čija imena nisu poznata, ali znamo njihova zaduženja: Zebanije (čuvari džehennema), čuvari dženneta, nosioci Arša, meleki koji non stop robuju Allahu, Šefadžije, meleki koji traže oprost za vjernike, čuvari čovjeka, pomagači vjernicima, melek brda….

 • Koristi vjerovanja u meleke

Pored toga što čovjek ne može biti musliman, ako ne vjeruje u meleke, on ima i još nekih drugih koristi, kao npr.:

 1. Čuvanje od grijeha, jer nas meleki prate i sve zapisuju;
 2. Ljubav prema njima, jer su oni non stop u pokornosti Allahu dž.š.;
 3. Osjećaj sigurnosti, jer je Allah propisao određenim melekima da nas čuvaju, dove za nas….
 • Šejtani i džini

Džini su nevidljiva duhovna bića stvorena od vatre i kao i meleki stvoreni su prije čovjeka. Nazvani su džini, jer su nevidljivi. Postoje džini muslimani i džini nemuslimani. Džini nemuslimani se zovu šejtani i navraćaju ljude na zlo. Riječ šejtan znači neposlušan, nepokoran…Vođa šejtana se zove Iblis. Allah će džine kazniti, osnosno nagraditi, shodno njihovim djelima. Oni kao i ljudi imaju slobodnu volju, razum, jedu, piju, razmnožavaju se, umiru, žene se… Osnovna razlika između ljudi i džina je što su oni nevidljivi, zbog čega su dobili i ime, džin. Oni srca imaju, a njima ne shvaćaju, oni oči imaju, a njima ne vide, oni uši imaju, a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori. Džini se mogu pretvoriti neka Allahova stvorenja, a najčešće u čovjeka, psa, zmiju… Imaju izuzetnu brzinu i snagu. Džini se nalaze na prljavim i napuštenim mjestima i hrane se kostima i balegom. Ljudima je zabranjeno je kontaktirati sa džinskim svijetom. Džini mogu nanijeti čovjeku zlo, zbog toga se čovjek treba zaštiti od njih učenjem:  E’uze, sure Felek, sure Nas, Ajetul Kursij… Čovjek koji ne prouči Bismillu prije nekog posla, sa njim u tom poslu učestvuje šejtan.

Ako želite lekciju preuzeti u PowerPointu klinite na: