Hikaje

Od alkoholičara do imama na sabah namazu

Allah prima pokajanje svoga roba sve dok mu duša ne dođe do grkljana.


S namazom je isto kao i s fudbalom

Objašnjenje jednog hodže!


Nisam želio da im dam priliku za nepoštenje i prevaru

Nisam želio da im dam priliku za nepoštenje i prevaru


Dosjetljivi udovac

Ako se želiš ženiti, a ne daju ti…evo rješenja 🙂


Mehagina čorba

Ukusna čorba


Bekri-Mujo

Pripovijeda se da je u Carigradu nekada bio nekakav Turčin Bekri-Mujo kome je iza oca ostalo nebrojeno blago, pa on propivši se sve popio i proćerdao tako da nikakvih drugih


Ne puštava Ćoso Bosnu

Ne puštava Ćoso Bosnu


Dubrovčanin na naplati dugova

Kako Dubrovčanin naplaćuje dugove


Alipašina naredba

Broji se samo ono što je rečeno


Kako se osjećaš, tako čuješ, tako vidiš!

Ponekad čovjek sam hoće reći, a da ga nitko i ne pita