Hikaje

Pravedni vladar i lažno cvijeće

Jedan car naumio da uda svoju kćerku, pa pošto nije imao odgovarajuću osobu za njegovu lijepo odgojenu kćerku, razglasi telalom da će svoju kćerku udati za onog mladića koji mu


Slasti ovog svijeta

Bio jednom jedan čovjek koji je usnio da ga goni neki lav. Čovjek dotrča do drveta, pope se na njega i sjede na jednu granu. Onda pogleda prema dolje i


Spržene uši

Jedan pijanac išao je ulicom i naišao na prijatelja koji ga je upitao: “Šta ti se desilo sa ušima? Kako si ih spržio?” “Ma glupo. Žena je ostavila uključenu peglu