Sve je nula bez jedinice, a čovjek je nula bez morala!

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 15. decembar 2023. gregorijanske godine, odnosno 02. džumadel uhra 1445. hidžretske godine.

Isa a.s. je naišao pored bogataša pa ga uzeo za ruku i odveo do jednog siromaha. Rekao mu je: „Ovo je tvoj brat u islamu. Allah te počastio u odnosu na njega bogatstvom, pa budi zahvalan Allahu na tome!“ Potom uze spomenutog siromaha za ruku i odvede ga do jednog bolesnika. Tada mu se obrati: „Ako si siromašan, pa nisi bolestan. Šta bi radio da si i siromašan i bolestan?! Budi zahvalan Allahu!“ Potom sa bolesnikom ode do jednog nevjernika. Bolesniku reče: „Šta bi radio da si i siromašan i bolestan i kafir?! Budi zahvalan Allahu!“

Kao što vidite teško je stanje siromaha, ali je teže i gore stanje bolesnika, a najgore je biti nevjernik. 

Ima li išta gore od toga da neko bude nevjernik? Gore od nevjernika jeste da čovjek bude ništa, nula. Gore od toga je da čovjek bude rob Abdullahu, a ne Allahu. Gore od toga da čovjek bude licemjer. Gore od toga je da čovjek bude nemoralan.

Draga braćo, mnogo je danas onih koji su izuzetno lijepi i dotjerani. Mnogo je danas i onih koji hvala Bogu imaju bogatstvo, dobro porijeklo, dobru diplomu, dobar položaj… ali je nažalost malo onih koji imaju lijep moral. Malo je onih koji su od koristi svojoj zajednici. Malo je onih koji će reći istinu i raditi pravdno, pa makar to bilo na štetu njihovu. Malo je onih za koje se može reći da su čovjek.

A ko je čovjek?

Odgovor na ovo pitanje nam je kroz matematiku pokušao dati Muhammad ibn Musa El-Havarizmi, koga nazivaju ocem algebre, a on glasi:

„Ako je čovjek moralan i pošten, to je 1. Ako je uz to lijep i šarmantan, dodamo još jednu nulu i to je 10. Ako je bogat, dodamo još jednu nulu pa je to 100. Ako je i plemenitog roda, dodamo još jednu nulu pa je to 1000. Ali ako vrijednosti morala i poštenja  kod ovog čovjeka nestanu (ako nestane broj jedan), onda ostanu samo nule, koje su bezvrijedne.“

Također, i Aristotel, poznati starogrčki folozof, čovjek koga nazivaju ocem logike, je pokušao da daa odgovor na pitanje šta čovjeka čini čovjekom? Pa tako, on u knjizi Nikomahova etika kaže da je glavna svrha čovjeka da bude dobar čovjek. Čineći dobro čovjek izvršava ono zbog čega je na ovom svijetu.

Ukoliko pčela ne bi proizvodila med da li bi onda bila pčela? Ukoliko napravimo stvar koja liči na auto, ali se ne može voziti, da li je to onda auto? Ukoliko olovka ne bi pisala, da li bi to bila olovka? Ukratko, odgovor je NE! 

Zbog toga i ona narodna izreka svi smo mi ljudi, ali rijetko je ko čovjek, zato što vrlo mali broj ljudi ispunjava uopće svrhu zbog koje je tu, i prema Aristotelovoj filozofiji takvi i ne zaslužuju naziv čovjek, koji ne podrazumijeva samo sisara koji hoda na dvije noge i ima moć razuma i govora, nego i moralno djelovanje koje ga čini čovjekom u pravom smislu te riječi.

Zbog toga je i krajnji cilj islama da čovjeka očisti od negativnih potupaka i da ga okiti lijepim moralom.

Allah dž.š. u Kur’anu kaže:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

„On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti. (El-Džumu’a, 2.)

Dok Poslanik a.s. kaže: “Poslan sam kako bih upotpunio plemenite moralne osobine.” 

Draga braćo, potrudimo se da živimo što više u skladu sa moralnim vrijednostima, jer kao što vidite naša vrijednost se mjeri shodno našem moralu. Bez morala, bez čovjekove dobrote, bez čovjekove korisnosti zajednici, naša ljepota, naše bogatstvo, naše porijeklo, položaj, diploma…nemaju nikakve vrijednosti. 

Sve je nula bez jedinice, a čovjek je nula bez morala!

Allahu naš, učini lijepim naše ponašanje, kao što si i nas učinio lijepim. Amin!!!