Hadž 2023

2023. godine iz džemata Vukovije Donje je hadž obavio rekordan broj hadžija, njih 8, a to su: Imamović Aiša, Jukanović Emina, Dukić Fatima, Herić Mersudin, Herić Sulejman, Herić Haso, Brđanović Osman i Jukanović Mujo.