Drugi ogranak imana: Vjerujem u Božije meleke

Ova hutba daje odgovore na pitanja: Ko su meleki? Koje su njihove osobine? Ko je kod Allaha dž.š. draži: meleki ili ljudi? Ako želite dobiti odgovor na ova, ali i niz drugih pitanja pogledajte video u prilogu.