Treći ogranak imana: Vjerujem u Božije knjige

Da li su muslimani dužni vjerovati i slijediti ranije Božije knjige ili su dužni vjerovati i slijediti samo ono što piše u Kur’anu? Šta se nalazilo u ranijim Božijim knjigama? Odgovore na ova pitanja dobit ćete u video prilogu.