Prvi ogranak imana: Ja vjerujem u Allaha

U narednom periodu obrađivat ćemo ogranke imana na osnovu hadisa Poslanik a.s. u kome se kaže: „Iman se sastoji od šezdeset i nekoliko dijelova, a i stid je dio imana.“