Doktor Asim Mehmedović, iz Vukovija Donjih, novi v.d. direktor JZU Dom zdravlja Kalesija

U posljednje vrijeme o Vukovijama i Vukovijancima se čuje samo dobro. Jedna od dobrih vijesti koja je sve nas Vukovijance obradovala jeste da je imenovan novi v.d. direktor Doma zdravlja Kalesija, a to je doktor Asim Mehmedović iz Donjih Vukovija.

Doktor Mehmedović je veliki stručnjak u svojoj oblasti, ali i veliki čovjek, i mi u Vukovijama vjerujemo da će njegovim dolaskom Dom zdrvalja Kalesija napokon poboljšati kvalaitet svojih usluga.

Džemat Donje Vukovije ovom prilikom čestita doktoru Mehmedoviću na novoj poziciji i želi mu puno uspjeha u radu.