Ponos!!! Vukovije dobile tri nova magistra!!!

Vukovije su u ne tako dalekoj prošlosti bile na itekako lošem glasu. Nekad opravdano, a nekad i neopravdano. Ali kako vrijeme prolazi iz naših Vukovija sve više dolazi onih pozitivnih, a sve manje onih negativnih vijesti. Ovom prilikom želimo u javnost poslati još jednu lijepu, pozitivnu  vijest iz naših Vukovija, a to je da smo dobili tri nova magistra.

Naime, 15.10.2021. godine, u oblasti socijalnog rada, svoj magistarski rad je odbranila Alma Mustafić, i tako stekla titulu magistra socijalnog rada. Tema njezinog rada je bila „Socijalni uzroci nasilja nad djecom u porodici.“

Drugi naš magistar jeste Admir Mustafić, bivši predsjednik džematskog odbora džemata Vukovije Donje. On je 25. 05.2022. godine, takođe u oblasti socijalnog rada, odbranio svoj magistarski rad i stekao titulu magistra socijalnog rada. Tema njegovog rada je bila „Medijacija socijalnih radnika u porodicama nestalih osoba na području Tuzlanskog kantona.“

I treći naš magistar jeste Rijad Imamović, bivši član džematskog odbora džemata Vukovije Donje. On je 31.05.2022. godine, uspješno odbranio magistarski rad, na Fakultetu za upravu u Sarajevu, na temu “Devijacija etike u organima javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine”, i tako stekao titulu magistra uprave.

Ovom prilikom džemat Vukovije Donje čestita našim magistrima, Almi, Admiru i Rijadu, kao i njihovim porodicama i roditeljima na izuzetnom uspjehu. Čestitamo!!! Vi ste naš ponos!