O vjernici, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 03. juni 2022.  gregorijanske godine, odnosno 04. zul kade 1443. hidžretske godine.

Sve što čovjek uradi bilo dobro ili zlo, pa makar ono bilo koliko jedna zehra, vidjet će ga tj. bit će za to nagrađen ili kažnjen. Zbog toga nas Poslanik a.s. uči da nikako ne podcjenjujemo niti jedno dobro, ali niti jedan grijeh, ma koliko ono sitno bilo u našim očima. Ali bez obzira na vrijednost svakog djela 73. kur’anski poziv vjernicima, kao i još nekoliko kur’ansko-hadiskih tekstova, nas uče da ćemo ipak za neka djela biti više tj. dvostruko nagrađeni.

Allah dž.š. kaže:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“O vjernici, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati (O vjernici, ako se budete Allaha bojali tj. radili ono što je On naredio, a kolonuli se onoga što je On zabranio. Ako budete Poslanika a.s. slijedili, Allah će vam dati dvostruku nagradu), i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići (Dat će vam svjetlo, putokaz, pomoću kojeg će te u ovom mračnom, surovom, nepravednom svijetu, svijetu punom stranputica, jasno prepoznati pravi put), i oprostiće vam, jer Allah prašta, i samilostan je (Bez obzira koliko ovo svjetlo jako bilo, koliko nam jasno pokazivalo šta je dobro, a šta loše, čovjek ipak pogriješi. Ali čovjek kada pogriješi on mora znati da je Allah Onaj koji prašta, da je Allah Milostivi. Zbog toga će se iskreno pokajati, a Allah će mu iz Svoje samilosti oprostiti). ” (El-Hadid, 28.)

U nastavku ove hutbe navest ćemo još nekoliko kategorija ljudi koji će biti dvostruko nagrađeni za svoja djela, a to su:

  • Osoba koja traži znanje, jer je Poslanik a.s. rekao: “Ko bude tražio nauku, pa to postigne Allah će mu dati nagradu za znanje i nagradu za trud, a ko bude tražio nauku, pa to ne postigne Allah će mu dati nagradu za ono što je već znao, a neće biti kažnjen za ono što nije radio.“

 

  • Radnik koji je poslušan svome gazdi, a pored toga pokoran i Allahu, jer je Poslanik a.s. rekao: “Kada rob (radnik) bude poslušan svome vlasniku (gazdi) i bude lijepo izvršavao svoj ibadet Allaha, njemu pripada dupla nagrada.” Pokornost Allahu je farz. Pokornost gazdi je farz. Namaz je farz. Rad je farz. Vjernik će se truditi da svoj posao radi na najbolji mogući način, bez zabušavanja. Ali kada dođe vrijeme namaza on će posao ostaviti i namaz klanjati, kako bi pokazao i svoju pokornost Allahu dž.š. Ako mu to gazda ne bi dopustio, a on nema drugog izbora, posla, klanjat će namaz kada dođe kući, ali je dužan u međuvremenu tražiti posao i gazdu koji će mu dopustiti da izvršava svoje vjerske obaveze.
  • Osoba koja uči Kur’an, jer je Poslanik a.s. rekao: “Onaj koji vješto uči Kur’an će biti sa odabranim časnim melekima, a onaj koji uči

Kur’an, zamuckujući i pri tome osjeća poteškoću, taj će imati dvostruku nagradu.” Neko uči Kur’an lijepo, tačno, milina ga slušati. Dok drugi prilikom učenja Kur’ana imaju poteškoće. Nekada toliko velike da im se oni koji ih slušaju počnu smijati i moliti Boga da prestanu. Ali draga braćo ne klonite duhom, zbog toga ismijavanja, trudite se, jer Allah će vaš trud vidjeti i nagraditi.

  • Osoba koja uči Kur’an gledajući, jer Poslanik a.s. kaže: “Za učenje Kur’ana bez gledanja u Mushaf, čovjek dobija se hiljadu deredža, a za učenje Kur’ana gledajući u Mushaf, ta nagrada se udvostručava do dvije hiljade deredža.” Ali bez obzira na ovaj hadis kao i druge hadise koji govore o većoj vrijednosti učenja Kur’ana gledajući, postoje oni koji kada im ponudiš Kur’an da uče, a oni taj dio znaju napamet, mahnu rukom i ne žele ga uzeti, valjda želeći da nama ostalim pokažu svoj nivo i svoje znanje. A Allah ne voli one koji se ohole.
  • Osoba koja sluša učenje Kur’ana, jer je tabi’in Halid ibn Mea’dan je rekao: “Zaista onaj koji uči Kur’an ima nagradu a onaj koji ga sluša ima dvostruku nagradu.”
  • Osoba koja pažljivo sluša hutbu petkom, jer je Poslanik a.s. rekao: “Ko stigne na hutbu taj je stigao na džumu namaz, a ko ne stigne na hutbu taj je stigao na namaz. Ko se primakne imamu i odsluša šuteći hutbu, imat će dvije nagrade, a ko ne bude šutio i slušao taj će imati dva grijeha.“ Umjesto da svakog petka iskoristimo učenje mukabele i hutbu za mnoštvo sevapa, među nama i dalje ima onih koji nikako svoj jezik ne mogu da drže za zubima. Oni pričaju. Oni uznemiravaju. Oni griješe. Allahu uputi ih na pravi put!
  • Pravedan vladar će takođe imati dvostruku nagradu, jer je Poslanik a.s. kaže: “Kada se vladar potrudi i uspije pravedno presuditi imat će dvostruku nagradu, a ako pogriješi imat će jednu nagradu.” Vlasnik firme je vladar firme, i on je dužan da bude pravedan prema svom radniku. Dužan je da poštuje njegova radnička prava i da ga plati na vrijeme i adekvatno.U suprotnom njega čeka, kako nam to Poslanik poručuje, najteža kazna na Sudnjem danu.
  • Osoba koja uzima cijeli abdest, jer je Poslanik a.s. rekao: “Ko potpuno uzme abdest na velikoj hladnoći imat će dvostruku nagradu.” Potpuno uzeti abdest znači oprati od ruku do nogu sve, uključujući i farzove i sunnete i mustehabe. Moja rahmetli nena kada je mene učila kako da uzmem abdest ona je govorila da se na početku mora proučiti Bismilla, pa oprati tri puta ruke do iznad šaka, pa tri puta usta, tri puta nos, tri puta se umiti, tri puta oprati ruke do iznad laktova, potrati jedanput mokrom rukom glavu, jedanput oprati uši unutra i spolja, potrati mokrom rukom jedanput vrat, oprati noge do iza članaka tri puta i na kraju izgovoriti kelime i šehadet. Ona mi je govorila da je sve to abdest i da se sve to mora oprati, jer ako nešto od toga propustim abdest neće biti ispravan i neću moći klanjati. A danas? Danas učimo da je za ispravnost abdesta dovoljno oprati samo lice, ruke, glavu, noge po jedanput i bit će OK. I ko je upravu? Moja nena ili današnje učenje? Tačno je ovo današnje, a ispravno je ono što je moja nena govorila. Jer da je ona to tako sve labavo gledala, kao mi danas, može ovo može ono, nemora ovo nemora ono, sumnjam da bi i ja, ali i vi, danas bili ovdje u džamiji i klanjali džuma namaz.
  • Osoba koja daje sadaku rodbini, jer je Poslanik a.s. rekao: “Moj muž je potreban, pa je li dozvoljeno da mu udijelim sadaku? On reče: ‘Jeste,i imaš dvostruku nagradu.'”Čovjek će biti odgovoran prvo za svoju užu rodbinu, pa svoju širu rodbinu, pa svoje komšije, itd. itd. Zbog toga draga braćo prije nego što pomognemo tamo nekoga, koji je kilometrima daleko od nas, pogledajmo da li ta ista pomoć treba našem babi, našoj majki, bratu, sestri, komšiji….

Molimo Allaha, dž.š., da naša djela učini iskrenim, da budu samo radi Njegovog zadovoljstva, da u njima ustrajemo i da za njih bude najljepše nagrađeni. Amin!!!