Ramazanska čestitka

Iskoristimo se ramazanom i okoristimo se blagodatima njegovim. Uz molbu da nam Uzvišeni Allah pomogne da ramazan s lahkoćom postimo, od Njega Svemilosnog samo magfiret i rahmet tražimo.

Bismillahir-rahmanir-rahim – U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Sljedbenici dina islamskog,

Braćo i sestre,

U petak, 1. aprila 2022. godine, s akšamom a potom jacijom i prvom ramazanskom teravijom, nastupa šehr-i ramazan 1443. godine po Hidžri.

Ramazan je mjesec ponovnog vjerničkog uvida u njegovo duhovno stanje, to je mjesec blagoslova, mjesec u kojem je Allah vjernicama propisao post kao sredstvo usavršavanja ljudske pobožnosti i bogobojaznosti.

Sljedbenici dina islamskog,

Ramazanski post kao vjerničko plemenito djelo direktno pripada Allahu Uzvišenom i On posebno za njega nagrađuje.

Braćo i sestre,

Ovog ramazana, za razliku od prethodna dva, bićemo u mogućnosti kroz zajedničke ibadete da osnažimo naše džemate i da učvrstimo naš islamijjet. Iskoristimo se ramazanom i okoristimo se blagodatima njegovim. Uz molbu da nam Uzvišeni Allah pomogne da ramazan s lahkoćom postimo, od Njega Svemilosnog samo magfiret i rahmet tražimo.

U toku šehr-i ramazana, sjećajmo se Allaha, ali i naših roditelja, i živih i mrtvih, koji su na nas, s mnogo truda, svjetlo islama prenijeli.

U to ime, neka su nam mubarek dani ramazanski!