Čemu nas uči ramazan?

Hvala i zahvala Allahu dž.š. na blagodatima koje nam je dao posebnu zahvalu Mu ističemo na blagodati ramazana.

Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika i miljenika Muhammed a.s., njegove ashabe, porodicu i sve dobre Allahove robove.

Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, poslanike, knjige, Sudnji dan i Božije određenje.

Danas je 25 . mart 2022. gregorijanske godine, odnosno  22. ša’ban 1443. hidžretske godine.

Mnogi učenjaci, alimi, efendije…su govorili i pisali o mjesecu ramazanu, njegovim koristima, blagodatima, njegovoj svrsi itd….Zbog svega toga on je dobio naziv „škola posta“.

Zbog čega „škola posta“, a ne „predavanje“, „kurs“, „seminar“ i sl.? Zbog toga što se u školi gradivo uči temeljito, detaljno, dok je to na predavanjima, kursevima, seminarima, poprilično površno.

Čemu nas uči „škola posta“? Koji su to predmeti koji se izučavaju u „školi posta“?

Mnogo je predmeta koje jedan musliman treba da nauči u „školi posta“, ali dva su glavna:

  1. Iskren odnos prema Bogu;
  2. Dobri međuljudski odnosi.

Što se tiče prvog predmeta „Iskren odnos prema Bogu“, prvo i osnovno što se uči jeste, hadis Poslanika a.s. u kome se kaže: “Djela se vrednuju prema namjerama i svako će dobiti ono što je naumio.“

Ako naša namjera bude iskrena, onda ćemo ispuniti smisao i mudrost propisivanja posta, a to je da će nas post odgojiti u duhu islama, a odgoj u duhu islama znači redovno klanjati pet dnevnih namaza, i truditi se da ih što više obavimo u džematu, kao što se trudimo biti redovni u džamiji i tokom mjeseca ramazana. Odgoj u duhu islama znači zekat onako kako je propisano dati onda kada ispunimo uvjete za davanje zekata, a ne da nam zekat bude kusur od vitara. Odgoj u duhu islama znači imati želju, pripremati se, odavajati marku po marku, pa ako Allah da ispunimo uvjete hadž obaviti hadž. Odgoj u duhu islama znači da naš jezik bude što više zauzet spominjanjem Allaha, a što manje spominjanjem ljudi. Odgoj u duhu islama znači da nam Kur’an ne bude samo kao ukras na našim komodama, i način sjećanja na naše mrtve, već da se sa njim svakodnevno družimo, kako bi nam on bio putokaz kroz naše živote. Odgoj u duhu islama znači da samo molimo Allaha, a nikako Abdullaha (Allahovog roba).

Allah dž.š. kaže: „O vjernici, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas, da bi ste bili bogobojazni.“

U drugom predmetu „Dobri međuljudski odnosi“, učimo da budemo bolji ljudi, bolje komšije, bolja braća i sestre, bolji supružnici….

U ovom predmetu učimo da ukoliko čovjek posti, a uz to uzme vreću smeća i baci je na obližnju livadu, rijeku ili kanal, i tako nanese štetu i sebi i drugima; ukoliko čovjek posti, a uz to od njegovog jezika i ruku nije miran njegov komšija; ukoliko čovjek posti, a ne priča sa pola mahale, počevši od rođene braće, preko bliže rodbine, pa do ostale rodbine; ukoliko čovjek posti, a njegovi roditelji uzdišu i plaču zbog njegovih dijela prema njima; ukoliko čovjek posti, a supruga mu služi samo kao služavka ili poligon za treniranje strogoće; ukoliko čovjek posti, a neće adekvatno da isplati radnika za njegov trud, ukoliko čovjek posti, a bavi se mitom i korupcijom; ukoliko čovjek posti, a čini nasilje i insanu i hajavanu; ukoliko čovjek posti, a njegov najbolji opis jeste da je nečovjek, onda od takvog posta daBogda da ima išta, osim gladi i žeđi, a Allah opet najbolje zna, jer Poslanik a.s. je rekao: ”Ko ne ostavi ružan govor i nevaljala djela, pa Allahu nisu potrebni njegovo gladovanje i žeđ.”

Draga braćo, ramazan je idealna prilika da preispitajmo svoj odnos prema Bogu i ljudima koji nas okružuju, jer od toga zavisi naš dobro i na ovom i na onom svijetu.

Molim Allaha dž.š. da ukabuli naš post i ostala dobra djela, a da prijeđe preko naših loših dijela. Amin!!!