Postani vakif

Analizirajući trenutnu situaciju u pogledu vakufa i vakufske imovine, koja je prisutna već dugi niz godina u gotovo svim džematima Medžlisa Islamske zajednice Kalesija, primjetno je da vakufi i vakufske nekretnine iz godine u godinu džematima donese sve manje prihoda, odnosno tačnije rečeno od vakufa gotovo da i nema prihoda. Nažalost, pojedine vakufske parcele, zbog nemogućnosti izdavanja u zakup, ne obrađuju se i sve je manje interesa za obradu vakufa.

S tim u vezi, sagledavajući sveukupnu trenutnu situaciju, kao i potrebe današnjice, Medžlis Islamske zajednice Kalesija krenuo je u realizaciju projekta izgradnje Edukativno-poslovnog centra, odnosno obrazovno-poslovnog kompleksa. Prvi koraci ka realizaciji navedenog projekta su već odrađeni, u užem jezgru Kalesije, u blizini Pošte i Općinskog suda a nedaleko od Čaršijske džamije, izvršena je kupovina zemljišta površine 2.135m², na kojoj je već sagrađen objekat dimenzija 21x16m. Na izgrađenom objektu, uz određene korekcije, gradit će se obrazovno-poslovni kompleks, odnosno vakuf koji će u budućnosti biti od koristi. Planirani vakufski kompleks u sebi će objedinjavati moderne sadržaje koji će biti na usluzi svim građanima koji iste budu željeli koristiti.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane koji žele biti vakifi i ugraditi sebe u budući vakuf, srazmjerno svojim mogućnostima, da to mogu učiniti kod imama u svojim džematima ili u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Kalesija.